Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6 - 1969

Avtorji

Dragoš Jurišić

Računanje inženirskih konstrukcij po metodi končnih elementov

UDK: 62.002:531.3

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Structural stress analysis by the finite element method

Synopsis
The analysis of the modern structures is frequently a very hard task, which could be solved either by the introduction of some simplifications, or by the model investigations. In the first case the obtained results could be of very doubtful value, while the mo-
del investigations are expensive and consequently seldom used. The article is concerned with the finite element method by which every structure could be analysed irrespective of its elements being one, two or three-dimensional.

Synopsis

The analysis of the modern structures is frequently a very hard task, which could be solved either by the introduction of some simplifications, or by the model investigations. In the first case the obtained results could be of very doubtful value, while the model investigations are expensive and consequently seldom used. The article is concerned with the finite element method by which every structure could be analysed irrespective of its elements being one, two or three-dimensional.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si