Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Avtorji

izr. prof. dr. Mirko Pšunder, dipl. inž. gradb.
mag. Danijel Rebolj, dipl. inž. gradb.

RAČUNALNIŠKO PODPRTO PLANIRANJE IN SPREMLJANJE PROJEKTOV V GRADBENIŠTVU

UDK: 624.001.63:519.681

 

POVZETEK
Kakovostno planiranje in spremljanje projektov v gradbeništvu zahteva uporabo računalnikov, saj je le s pomočjo ustreznih računalniških programov možno projekte zadovoljivo načrtovati. Na tržišču računalniških programov (»software«) obstaja cela vrsta programov za planiranje, prilagojenih velikim (večuporabniškim) in malim (osebnim) računalniškim sistemom. Ker o kakovosti ne odloča velikost računalniškega sistema, za katerega je program izdelan, se je v gradbeni praksi primerneje odločiti za nakup cenejših sodobnih programov za osebne računalnike in jih kombinirati ali dopolniti s kakovostno grafiko. Tako bodo plani gradbenih projektov v resnici instrument vodenja projektov.

 

POVZETEK

Kakovostno planiranje in spremljanje projektov v gradbeništvu zahteva uporabo računalnikov, saj je le s pomočjo ustreznih računalniških programov možno projekte zadovoljivo načrtovati. Na tržišču računalniških programov (»software«) obstaja cela vrsta programov za planiranje, prilagojenih velikim (večuporabniškim) in malim (osebnim) računalniškim sistemom. Ker o kakovosti ne odloča velikost računalniškega sistema, za katerega je program izdelan, se je v gradbeni praksi primerneje odločiti za nakup cenejših sodobnih programov za osebne računalnike in jih kombinirati ali dopolniti s kakovostno grafiko. Tako bodo plani gradbenih projektov v resnici instrument vodenja projektov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

COMPUTER AIDED PROJECT PLANNING AND EVALUATION IN CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION

SUMMARY

POVZETEK
Kakovostno planiranje in spremljanje projektov v gradbeništvu zahteva uporabo računalnikov, saj je le s pomočjo ustreznih računalniških programov možno projekte zadovoljivo načrtovati. Na tržišču računalniških programov (»software«) obstaja cela vrsta programov za planiranje, prilagojenih velikim (večuporabniškim) in malim (osebnim) računalniškim sistemom. Ker o kakovosti ne odloča velikost računalniškega sistema, za katerega je program izdelan, se je v gradbeni praksi primerneje odločiti za nakup cenejših sodobnih programov za osebne računalnike in jih kombinirati ali dopolniti s kakovostno grafiko. Tako bodo plani gradbenih projektov v resnici instrument vodenja projektov.SUMMARY
Quality project planning and evaluation in civil engineering and construction requires the use of computers, because only adequate computer programs enable successful project planning. Numerous software packages designed for multi-user mainframe systems as well as for personal computers are available on the market. Since the size of a computer system for which a computer program has been made does not affect the program’s quality, it is preferable to decide for less expensive PC programs and complete them with quality computer graphics. Thus, construction project plans will really become affective project management instruments.SUMMARY
Quality project planning and evaluation in civil engineering and construction requires the use of computers, because only adequate computer programs enable successful project planning. Numerous software packages designed for multi-user mainframe systems as well as for personal computers are available on the market. Since the size of a computer system for which a computer program has been made does not affect the program’s quality, it is preferable to decide for less expensive PC programs and complete them with quality computer graphics. Thus, construction project plans will really become affective project management instruments.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si