Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5,6 - 1987

Avtorji

mag. Stane Srpčič, v. p, dipl. gradb. ing.
izr. prof. dr. Miran Saje, dipl. gradb. ing.

RAČUN VPLIVA POŽARA NA JEKLENE KONSTRUKCIJE

UDK: 614.84:624.07:620.17

Povzetek
Podane so osnovne zveze med napetostmi, deformacijami, temperaturo in časom pri enoosnem napetostnem stanju za konstrukcijska jekla pri visokih, časovno spremenljivih temperaturah. Zveze omogočajo geometrijsko nelinearno, elastično viskoplastično analizo jeklenih linijskih konstrukcij v požaru. Prikazano je obnašanje enostavne palične konstrukcije v tipičnem požaru.

Povzetek

Podane so osnovne zveze med napetostmi, deformacijami, temperaturo in časom pri enoosnem napetostnem stanju za konstrukcijska jekla pri visokih, časovno spremenljivih temperaturah. Zveze omogočajo geometrijsko nelinearno, elastično viskoplastično analizo jeklenih linijskih konstrukcij v požaru. Prikazano je obnašanje enostavne palične konstrukcije v tipičnem požaru.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ANALYSIS OF STEEL STRUCTURES IN FIRE

 

Povzetek
Podane so osnovne zveze med napetostmi, deformacijami, temperaturo in časom pri enoosnem napetostnem stanju za konstrukcijska jekla pri visokih, časovno spremenljivih temperaturah. Zveze omogočajo geometrijsko nelinearno, elastično viskoplastično analizo jeklenih linijskih konstrukcij v požaru. Prikazano je obnašanje enostavne palične konstrukcije v tipičnem požaru.

 

Summary

A constitutive model for steel at high temperatures, accounting for elastic, plastic and viscous deformations is derived. The model is applied to analysis of simple plane truss structure subjected to realistic fire exposure.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si