Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1987

Avtorji

prof. dr. Rajko Rogač, dipl. inž. gradb.
Srečko Vratuša, dipl. inž. gradb., raziskovalec
Miran Lozej, dipl. inž. gradb., asistent

RAČUN PREČNE ARMATURE BETONSKIH ELEMENTOV PO METODI MEJNIH STANJ Z UPORABO RAČUNALNIKA

UDK: 624.07:519.68

Povzetek
V članku smo podali osnovne principe prevzemanja prečne sile in torzije ojačenih betonskih elementov v mejnem stanju.
Prikazali smo tudi poenostavljen račun mejne nosilnosti oziroma potrebne prečne in dodatne vzdolžne armature po novem jugoslovanskem pravilniku o tehničnih normativih za beton in armirani beton. Na osnovi tega pravilnika smo izdelali računalniški program PREARM, ki rabi za dimenzioniranje betonskih elementov na prečno silo in torzijo po metodi mejnih stanj.

Povzetek

V članku smo podali osnovne principe prevzemanja prečne sile in torzije ojačenih betonskih elementov v mejnem stanju.

Prikazali smo tudi poenostavljen račun mejne nosilnosti oziroma potrebne prečne in dodatne vzdolžne armature po novem jugoslovanskem pravilniku o tehničnih normativih za beton in armirani beton. Na osnovi tega pravilnika smo izdelali računalniški program PREARM, ki rabi za dimenzioniranje betonskih elementov na prečno silo in torzijo po metodi mejnih stanj.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ULTIMATE SHEAR AND TORSION STRENGTH DESIGN BY MEANS OF COMPUTER

 

Povzetek
V članku smo podali osnovne principe prevzemanja prečne sile in torzije ojačenih betonskih elementov v mejnem stanju.
Prikazali smo tudi poenostavljen račun mejne nosilnosti oziroma potrebne prečne in dodatne vzdolžne armature po novem jugoslovanskem pravilniku o tehničnih normativih za beton in armirani beton. Na osnovi tega pravilnika smo izdelali računalniški program PREARM, ki rabi za dimenzioniranje betonskih elementov na prečno silo in torzijo po metodi mejnih stanj.

 

Summary

Basic principles of the ultimate strength design of reinforced concrete structures subjected to shear forces and torsional moment are presented. A theoretical basis of the simplified procedure for lateral and longitudinal reinforcement determination of new Yugoslav concrete code is given. A computer program (PREARM) based on the simplified procedure has been made. A numerical example is presented and commented upon.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si