Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1994

Avtorji

mgr. Andrej Štrukelj, dipl. inž. gradb., asistent na TF Univerze v Mariboru - Gradbeništvo
dr. Andrej Umek, dipl. inž. gradb., prof. na TF Univerze v Mariboru - Gradbeništvo

RAČUN ETAŽNIH SPEKTROV ZA JEDRSKI OTOK NE KRŠKO

UDK: 624.048:699.841

POVZETE K
Prispevek je sestavljen iz dveh delov. Prvi podaja poenostavljeno razlago določevanja, pomena in uporabe spektrov odziva in etažnih spektrov pri dinamični analizi gradbenih konstrukcij. Drugi del pa prikazuje določitev etažnih spektrov jedrskega otoka NE Krško

POVZETEK

Prispevek je sestavljen iz dveh delov. Prvi podaja poenostavljeno razlago določevanja, pomena in uporabe spektrov odziva in etažnih spektrov pri dinamični analizi gradbenih konstrukcij. Drugi del pa prikazuje določitev etažnih spektrov jedrskega otoka NE Krško.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CALCULATION OF THE FLOOR RESPONSE SPECTRA FOR THE NUCLEAR ISLAND OF THE NPP KRŠKO

S U M M A R V ' ' - • ~ -
The paper is divided into two parts. In the first part the simplified explanation of the evaluation, the meaning and the use of the response spectra and the floor response spectra in dynamic analysis of structures is presented. In the second part of the paper the evaluation of the floor response spectra of the nuclear island of the Nuclear Power Plant Krško is given.
varnost razpisala raziskovalno nalogo, v kateri bi na poenostavljenem seizmičnem modelu jedrskega otoka določili etažne spektre pospeškov in jih primerjali z etažnimi spektri iz ameriških računov. Pokazalo se je, da se rezultati dokaj dobro ujemajo.

SUMMARY

The paper is divided into two parts. In the first part the simplified explanation of the evaluation, the meaning and the use of the response spectra and the floor response spectra in dynamic analysis of structures is presented. In the second part of the paper the evaluation of the floor response spectra of the nuclear island of the Nuclear Power Plant Krško is given.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si