Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1969

Avtorji

Peter Fajfar, dipl. inž.
prof. dr. Miloš Marinček, dipl. inž.

Račun deformacij enostavnih upogibnih nosilcev po elasto-plastični teoriji

UDK: 624.046:539.374

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Evaluation of deformations in the simple bending loaded beams following the elasto-plastic theory

Synopsis
Exposed is the elasto-plastic theory of statically determined bending loaded beams using the method of correcting factors, actually being a ratio of elastic and elasto-plastic solutions. The results are given in the form of dimensionless diagramms which permit in
a simple way to evaluate the effective deformation behaviour of the bending loaded beams. It may be taken into account any working diagrams of the material, any cross-section form and disposition of the load as well as the proper stresses and inhomogeneity.

Synopsis

Exposed is the elasto-plastic theory of statically determined bending loaded beams using the method of correcting factors, actually being a ratio of elastic and elasto-plastic solutions. The results are given in the form of dimensionless diagramms which permit in a simple way to evaluate the effective deformation behaviour of the bending loaded beams. It may be taken into account any working diagrams of the material, any cross-section form and disposition of the load as well as the proper stresses and inhomogeneity.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si