Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1998

Avtorji

prof. dr. Janez Duhovnik

PRVI SLOVENSKI PREDSTANDARDI ZA VPLIVE NA KONSTRUKCIJE

UDK: 006.77(497.12):624

V članku so predstavljeni prvi slovenski predstandardi iz skupine Eurocode 1 za osnove projektiranja in vplive na konstrukcije, ki jih je delovna skupina USM/TC KON/
WG1 pripravila za sprejem na tehničnem odboru Konstrukcije pri Uradu za standardizacijo in meroslovje Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Poleg splošnega prvega dela o osnovah projektiranja so bili sprejeti še standardi za gostote, lastno težo in koristne obtežbe, obtežbe snega in vplive vetra. Standardi so bili sprejeti po metodi platnice. Opisana je vsebina predstandardov s poudarkom na določilih v nacionalnih dokumentih.

POVZETEK

V članku so predstavljeni prvi slovenski predstandardi iz skupine Eurocode 1 za osnove projektiranja in vplive na konstrukcije, ki jih je delovna skupina USM/TC KON/WG1 pripravila za sprejem na tehničnem odboru Konstrukcije pri Uradu za standardizacijo in meroslovje Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Poleg splošnega prvega dela o osnovah projektiranja so bili sprejeti še standardi za gostote, lastno težo in koristne obtežbe, obtežbe snega in vplive vetra. Standardi so bili sprejeti po metodi platnice. Opisana je vsebina predstandardov s poudarkom na določilih v nacionalnih dokumentih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

FIRST SLOVENIAN PRESTANDARDS FOR ACTIONS ON STRUCTURES

V članku so predstavljeni prvi slovenski predstandardi iz skupine Eurocode 1 za osnove projektiranja in vplive na konstrukcije, ki jih je delovna skupina USM/TC KON/
WG1 pripravila za sprejem na tehničnem odboru Konstrukcije pri Uradu za standardizacijo in meroslovje Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Poleg splošnega prvega dela o osnovah projektiranja so bili sprejeti še standardi za gostote, lastno težo in koristne obtežbe, obtežbe snega in vplive vetra. Standardi so bili sprejeti po metodi platnice. Opisana je vsebina predstandardov s poudarkom na določilih v nacionalnih dokumentih.

SUMMARY

The paper presents the first Slovenian prestandards of group Eurocode 1: Basis of design and actions on structures, which were prepared for the discussion at the Technical Commitee Structures at the Standards and Metrology Institute of Ministry of Science and Technology of Republic of Slovenia. Beside of general first part on the basis of design, the standards on the densities, self weight and imposed loads, snow loads and wind actions were accepted. The standards were accepted by the method of cover. The contents of the standards with the emphasis on the provisions in the national documents are described.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si