Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1966

Avtorji

Boris Majaron, dipl. inž.

Prvi montažni stanovanjski blok v Mariboru

UDK: 728.2:69.057.1(Jugomont)

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The first block of flats built of precast units at Maribor

Sy no;
The enterprise »Stavbar« at Maribor has taken out a licence for building precast dwelling structures from the enterprise »Jugomont« in Zagreb. At the same time it acquired a 4,5 ha large building-ground for construction of 14 blocks of flats. The article gives

Synopsis

The enterprise »Stavbar« at Maribor has taken out a licence for building precast dwelling structures from the enterprise »Jugomont« in Zagreb. At the same time it acquired a 4,5 ha large building-ground for construction of 14 blocks of flats. The article gives a detailed description of the previous and the main design for this building with precast units and all technical particularities of this system such as statics, construction units, installations and finishing works.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si