Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

ZDGITS in Gradbeni vestnik

Pred Vami so spletne strani Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. Tu najdete informacije o delu zveze in njenih članov ter vsebine posameznih številk Gradbenega vestnika, ki izhaja vsak konec meseca.

Celotna vsebina posamezne številke Gradbenega vestnika v digitalni obliki je dostopna vsem takoj po izidu.

Od poletja 2016 so v digitalnem arhivu Gradbenega vestnika vse številke revije. Prve so iz leta 1951. 

 

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si