Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

GRADIS NOVA

PROTIHRUPNE OGRAJE V MONTAŽNI IZVEDBI TIP GRADIS NOVA

UDK: 625.711.3:625.745:699.844

S pospešeno gradnjo avtocestnega križa se je v Sloveniji začela večja pozornost namenjati tudi varovanju okolja pred hrupom, ki ga povzroča promet. Problem je toliko večji, ker trase avtocest pri nas pogosto potekajo v neposredni bližini naselij. Na takšnih območjih je predvidena postavitev protihrupnih ograj.

POVZETEK

S pospešeno gradnjo avtocestnega križa se je v Sloveniji začela večja pozornost namenjati tudi varovanju okolja pred hrupom, ki ga povzroča promet. Problem je toliko večji, ker trase avtocest pri nas pogosto potekajo v neposredni bližini naselij. Na takšnih območjih je predvidena postavitev protihrupnih ograj.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ANTI-NOISE FENCES CARRIED OUT OF PREFABRICATED ELEMENTS TYPE GRADIS NOVA

S pospešeno gradnjo avtocestnega križa se je v Sloveniji začela večja pozornost namenjati tudi varovanju okolja pred hrupom, ki ga povzroča promet. Problem je toliko večji, ker trase avtocest pri nas pogosto potekajo v neposredni bližini naselij. Na takšnih območjih je predvidena postavitev protihrupnih ograj.

SUMMARY

With accelarated construction of the motorway cross in Slovenia greater attention to the protection of the environment against noise, caused by the traffic, has been given. The problem is getting more and more serious, because laying-outs of motorways often run close to populated areas. In areas like this, the anti-noise fences are foressen.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si