Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1979

Avtorji

doc. dr. Peter Fajfar, dipl. ing. gradb.

Projektiranje zgradb na potresnih območjih - pregled stanja

UDK: 624.131.55

V članku je prikazano trenutno stanje znanja na področju projektiranja potresnovamih zgradb. Podatki o značilnostih pričakovanih potresov so nezanesljivi in prav tako je nepopolno naše znanje o obnašanju zgradb v neelastičnem področju. V praksi je zato za račun običajnih zgradb povsem ustrezno uporabljati zelo približne metode. Za potresno varnost zgradb so izredno pomembni ustrezna zasnova in konstruiranje ter kvalitetna gradnja. Za ilustracijo posameznih razglabljanj so v članku prikazani nekateri podatki o potresu v Čmi gori aprila 1979 in rezultati neelastične analize armiranobetonske montažne hale v Breginju.
zanesljivosti rezultatov računa imajo pri potresni obtežbi ustrezna zasnova in konstruiranje ter kvaliteta gradnje še bolj bistven pomen kot običajno. Obstaja vrsta zgradb, ki so preživele močne potrese, za katere sploh niso bile računane, precej pa je na žalost tudi nasprotnih primerov.
Potresno inženirstvo je sorazmerno mlado področje in zato znanje še izredno hitro narašča. Z raziskavami se po vsem svetu ukvarja cela vrsta raziskovalcev, opremljenih z najmodernejšo računalniško in eksperimentalno opremo. Vsi, ki se kakorkoli ukvarjamo z gradnjo v potresnih področjih, lahko upamo, da bomo lahko kmalu zapolnili vrzeli v našem znanju na področju potresnega inženirstva, prenesli nova spoznanja v prakso in tako prispevali k zmanjšanju katastrofalnih posledic rušilnih potresov.

V članku je prikazano trenutno stanje znanja na področju projektiranja potresnovamih zgradb. Podatki o značilnostih pričakovanih potresov so nezanesljivi in prav tako je nepopolno naše znanje o obnašanju zgradb v neelastičnem področju. V praksi je zato za račun običajnih zgradb povsem ustrezno uporabljati zelo približne metode. Za potresno varnost zgradb so izredno pomembni ustrezna zasnova in konstruiranje ter kvalitetna gradnja. Za ilustracijo posameznih razglabljanj so v članku prikazani nekateri podatki o potresu v Čmi gori aprila 1979 in rezultati neelastične analize armiranobetonske montažne hale v Breginju.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF BUILDINGS - STATE OF THE ART

 

V članku je prikazano trenutno stanje znanja na področju projektiranja potresnovamih zgradb. Podatki o značilnostih pričakovanih potresov so nezanesljivi in prav tako je nepopolno naše znanje o obnašanju zgradb v neelastičnem področju. V praksi je zato za račun običajnih zgradb povsem ustrezno uporabljati zelo približne metode. Za potresno varnost zgradb so izredno pomembni ustrezna zasnova in konstruiranje ter kvalitetna gradnja. Za ilustracijo posameznih razglabljanj so v članku prikazani nekateri podatki o potresu v Čmi gori aprila 1979 in rezultati neelastične analize armiranobetonske montažne hale v Breginju.
zanesljivosti rezultatov računa imajo pri potresni obtežbi ustrezna zasnova in konstruiranje ter kvaliteta gradnje še bolj bistven pomen kot običajno. Obstaja vrsta zgradb, ki so preživele močne potrese, za katere sploh niso bile računane, precej pa je na žalost tudi nasprotnih primerov.
Potresno inženirstvo je sorazmerno mlado področje in zato znanje še izredno hitro narašča. Z raziskavami se po vsem svetu ukvarja cela vrsta raziskovalcev, opremljenih z najmodernejšo računalniško in eksperimentalno opremo. Vsi, ki se kakorkoli ukvarjamo z gradnjo v potresnih področjih, lahko upamo, da bomo lahko kmalu zapolnili vrzeli v našem znanju na področju potresnega inženirstva, prenesli nova spoznanja v prakso in tako prispevali k zmanjšanju katastrofalnih posledic rušilnih potresov.

 

In the paper the state of the art in the field of earthquake resistant design of buildings in described. The data concerning the characteristics of future earthquakes are unreliable. Our knowledge of the nonlinear dynamic behaviour of structures is also limited. Therefore very approximate methods are completely adequate for the analysis of usual buildings is the practice. The earthquake resistance of buildings is strongly dependent on the appropriate layout and detailing and on the quality of the construction. Some data from the April 1979 Montenegro earthquake and the results of the nonlinear dynamic analysis of a prefabricated RC industrial building in Breginj are presented for the illustration of particular discussions.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si