Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

Jože DROBEŽ, dig

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA OPORNEGA ZIDU IN PILOTNE STENE OZ-06 NA AVTOCESTNEM ODSEKU VRANSKO - BLAGOVICA

UDK: 625.711.3:625.745

POVZETEK
V članku je opisano projektiranje in izvajanje 240 m dolgega in 10.5 m visokega opornega zidu in pilotne stene OZ 06 na avtocestnem odseku Vransko - Blagovica. Pozornost je posvečena izrazito neugodnim geomehanskim razmeram na lokaciji objekta. Podrobneje so opisani tudi problemi, na katere smo naleteli pri izvedbi objekta in posledica katerih je bilo tudi delno preprojektiranje oporne konstrukcije. Na kratko so opisane tudi meritve, ki smo jih izvajali med gradnjo. Ker zid ni v celoti zgrajen, še ni možno podati končne ocene o objektu.

POVZETEK

V članku je opisano projektiranje in izvajanje 240 m dolgega in 10.5 m visokega opornega zidu in pilotne stene OZ 06 na avtocestnem odseku Vransko - Blagovica. Pozornost je posvečena izrazito neugodnim geomehanskim razmeram na lokaciji objekta. Podrobneje so opisani tudi problemi, na katere smo naleteli pri izvedbi objekta in posledica katerih je bilo tudi delno preprojektiranje oporne konstrukcije. Na kratko so opisane tudi meritve, ki smo jih izvajali med gradnjo. Ker zid ni v celoti zgrajen, še ni možno podati končne ocene o objektu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF RETAINING WALL AND PILE WALL OZ-06 ON THE MOTORWAY SECTION VRANSKO - BLAGOVICA

POVZETEK
V članku je opisano projektiranje in izvajanje 240 m dolgega in 10.5 m visokega opornega zidu in pilotne stene OZ 06 na avtocestnem odseku Vransko - Blagovica. Pozornost je posvečena izrazito neugodnim geomehanskim razmeram na lokaciji objekta. Podrobneje so opisani tudi problemi, na katere smo naleteli pri izvedbi objekta in posledica katerih je bilo tudi delno preprojektiranje oporne konstrukcije. Na kratko so opisane tudi meritve, ki smo jih izvajali med gradnjo. Ker zid ni v celoti zgrajen, še ni možno podati končne ocene o objektu

SUMMARY

Design and construction of 240 metres long and 10.5 metres high retaining wall and pile wall OZ 06 on the motorway section Vransko - Blagovica is described in the present article. Attention has been paid to extremely unfavourable soil mechanics conditions at the project location. In greater detail, problems occuring during construction, as well as the modifications of the retaining structure design as a consequence of those problems are described. In short, measurements performed during construction are described as well. Since the construction of the wall has not yet been completed, a final appraisal on the project can not be presented at this moment.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si