Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

prof. Vukašin Ačanski, un. dipl. inž. gr.
Branko Durič, inž. gr.
mag. Marko Završki, un. dipl. inž. gr.

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA MOSTU HC 4,5-12 POD ŽELEZNIŠKO PROGO NA HC BDC - SLIVNICA

UDK: 624.21:625.1

POVZETEK
V članku je opisano projektiranje in izvajanje mostu HC 4,5-12 pod želežniško progo. Pozornost je posvečena opisu postopka gradnje s tehnologijo vrivanja armiranobetonske konstrukcije v železniški nasip. Podan je kratek opis zasnove objekta, opis potrebne opreme za vrivanje, faze in posamezni postopki, ki so bili uporabljeni pri gradnji.

POVZETEK

V članku je opisano projektiranje in izvajanje mostu HC 4,5-12 pod želežniško progo. Pozornost je posvečena opisu postopka gradnje s tehnologijo vrivanja armiranobetonske konstrukcije v železniški nasip. Podan je kratek opis zasnove objekta, opis potrebne opreme za vrivanje, faze in posamezni postopki, ki so bili uporabljeni pri gradnji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF BRIDGE HC 4,5-12 BELOW RAILWAY TRACK ON THE HIGHWAY BDC - SLIVNICA

POVZETEK
V članku je opisano projektiranje in izvajanje mostu HC 4,5-12 pod želežniško progo. Pozornost je posvečena opisu postopka gradnje s tehnologijo vrivanja armiranobetonske konstrukcije v železniški nasip. Podan je kratek opis zasnove objekta, opis potrebne opreme za vrivanje, faze in posamezni postopki, ki so bili uporabljeni pri gradnji.

SUMMARY

Design and construction of the bridge HC 4, 5-12 below the railway track is described in the present article. Attention is paid to the description of the construction procedure, i.e. the pushing of the reinforced concrete structure through the railway embankment. Brief description of the structure scheme, necessary equipment, construction stages and individual construction procedures are presented.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si