Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

Ljubo Korpar, dipl. inž. grad., vodilni projektant

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA NADVOZOV NA VOZLIŠČU AC V SLIVNICI

UDK: 625.711.3:625.739

POVZETEK
V prispevku je opisano projektiranje in gradnja dveh nadvozov na priključku hitre ceste iz Maribora na odsek avtoceste Slivnica - Pesnica. Vsak objekt je tipični predstavnik svoje vrste konstrukcij. Nadvoz 10-4,4-1 je polmontažna, armiranobetonska, vzdolžno prednapeta, sovprežna konstrukcija, povezana s prečniki in kabli v okvirno konstrukcijo prek dveh polj z razponoma po 30,30 m. Nadvoz 10-4,4-2 pa je klasična prednapeta, kontinuirana, monolitna, armiranobetonska konstrukcija nekonstantnega prereza, betonirana na odru prek štirih polj skupne dolžine 124 m.

POVZETEK

V prispevku je opisano projektiranje in gradnja dveh nadvozov na priključku hitre ceste iz Maribora na odsek avtoceste Slivnica - Pesnica. Vsak objekt je tipični predstavnik svoje vrste konstrukcij. Nadvoz 10-4,4-1 je polmontažna, armiranobetonska, vzdolžno prednapeta, sovprežna konstrukcija, povezana s prečniki in kabli v okvirno konstrukcijo prek dveh polj z razponoma po 30,30 m. Nadvoz 10-4,4-2 pa je klasična prednapeta, kontinuirana, monolitna, armiranobetonska konstrukcija nekonstantnega prereza, betonirana na odru prek štirih polj skupne dolžine 124 m.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF OVERPASSES AT SLIVNICA MOTORWAY JUNCTION

POVZETEK
V prispevku je opisano projektiranje in gradnja dveh nadvozov na priključku hitre ceste iz Maribora na odsek avtoceste Slivnica - Pesnica. Vsak objekt je tipični predstavnik svoje vrste konstrukcij. Nadvoz 10-4,4-1 je polmontažna, armiranobetonska, vzdolžno prednapeta, sovprežna konstrukcija, povezana s prečniki in kabli v okvirno konstrukcijo prek dveh polj z razponoma po 30,30 m. Nadvoz 10-4,4-2 pa je klasična prednapeta, kontinuirana, monolitna, armiranobetonska konstrukcija nekonstantnega prereza, betonirana na odru prek štirih polj skupne dolžine 124 m.

SUMMARY

Design and construction of two overpasses at the connection of the Maribor expressway to the motorway section Slivnica - Pesnica is presented. Each project is a typical representative of its structural type. The overpass 10-4,4-1 is a semi-prefabricitated, reinforced concrete, longitudinally prestressed, composite structure connected with cross girders and tendons to a frame structure with two spans of 30,30 m each. The overpass 10-4,4-2 is a classical prestressed, continuous, monolithic, reinforced concrete structure of variable cross-section constructed on a platform with four spans of 124 m total length.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si