Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2 - 1972

Avtorji

Stane Droljc, dipl. inž.

Proizvodnja ekspandirane gline »Glinopor« v novem obratu opekarne Pragersko

UDK: 691:624.012.8

Lahka ekspandirana glina je v zahodnih državah poznana pod imenom »LECA« (Light Expanded Clay Aggregates), v Sovjetski zvezi in v vzhodnih državah pa pod imenom keramzit. Proizvod iz opekarne Pragersko se bo imenoval glinopor. Članek navaja karakteristike tega gradbenega materiala in prikazuje novi obrat za njegovo proizvodnjo pri opekarni Pragersko.
mnenje in kritika

Lahka ekspandirana glina je v zahodnih državah poznana pod imenom »LECA« (Light Expanded Clay Aggregates), v Sovjetski zvezi in v vzhodnih državah pa pod imenom keramzit. Proizvod iz opekarne Pragersko se bo imenoval glinopor. Članek navaja karakteristike tega gradbenega materiala in prikazuje novi obrat za njegovo proizvodnjo pri opekarni Pragersko.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PRODUCION OF LIGHT EXPANDED CLAY IN THE NEW FACTORY PRAGERSKO

 

Lahka ekspandirana glina je v zahodnih državah poznana pod imenom »LECA« (Light Expanded Clay Aggregates), v Sovjetski zvezi in v vzhodnih državah pa pod imenom keramzit. Proizvod iz opekarne Pragersko se bo imenoval glinopor. Članek navaja karakteristike tega gradbenega materiala in prikazuje novi obrat za njegovo proizvodnjo pri opekarni Pragersko.
mnenje in kritika

The light expanded clay aggregates are known in the west countries under the name »LECA« (Light Expanded Clay Aggregates), in the Soviet Union and in the east countries under the name cheramzite. The new product of the brickworks Pragersko will be called »glinopor«. The paper treats the characteristics of this building material and shows the newT factory for its production at Pragersko.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si