Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

Mirko Štuhec, dipl. inž. el.

PROIZVODNJA BETONA

UDK: 691.3.006.3

POVZETEK
Članek je namenjen tistim, ki pri svojem delu uporabljajo in vgrajujejo beton, ne poznajo pa proizvodnje le-tega.
Namen članka je podati osnovne pojme o sestavi in delovanju betonarn.

POVZETEK

Članek je namenjen tistim, ki pri svojem delu uporabljajo in vgrajujejo beton, ne poznajo pa proizvodnje le-tega.

Namen članka je podati osnovne pojme o sestavi in delovanju betonarn.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PRODUCTION OF CONCRETE

POVZETEK
Članek je namenjen tistim, ki pri svojem delu uporabljajo in vgrajujejo beton, ne poznajo pa proizvodnje le-tega.
Namen članka je podati osnovne pojme o sestavi in delovanju betonarn.

SUMMARY

The article is intended for those using and placing concrete as part of their job, but who, however, are not familiar with its production.

The aim of the article is to present the basic notions about structure and operation of concrete mixing plants.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si