Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Avtorji

Boris Lutar, v. p. dr., dipl. gradb. inž.

PROGRAM ELAST ZA ANALIZO HORIZONTALNO OBREMENJENIH STAVB

UDK: 624.04:519,68

POVZETEK
V prispevku je podan opis prve verzije programa ELAST za linearno statično in dinamično analizo horizontalno obremenjenih stavb. Dinamična analiza omogoča preračun s spektri odziva po jugoslovanskih predpisih za gradnjo objektov na potresnih območjih ali za poljuben spekter. Kombinacija nihajnih oblik je mogoča z geometrijsko vsoto (SRSS) ali s popolno kvadratno kombinacijo (CQC). Navedene so bistvene značilnosti programa.

POVZETEK

V prispevku je podan opis prve verzije programa ELAST za linearno statično in dinamično analizo horizontalno obremenjenih stavb. Dinamična analiza omogoča preračun s spektri odziva po jugoslovanskih predpisih za gradnjo objektov na potresnih območjih ali za poljuben spekter. Kombinacija nihajnih oblik je mogoča z geometrijsko vsoto (SRSS) ali s popolno kvadratno kombinacijo (CQC). Navedene so bistvene značilnosti programa.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

A COMPUTER PROGRAM ELAST FOR LATERAL LOADED MULTISTORY STRUCTURES

 

POVZETEK
V prispevku je podan opis prve verzije programa ELAST za linearno statično in dinamično analizo horizontalno obremenjenih stavb. Dinamična analiza omogoča preračun s spektri odziva po jugoslovanskih predpisih za gradnjo objektov na potresnih območjih ali za poljuben spekter. Kombinacija nihajnih oblik je mogoča z geometrijsko vsoto (SRSS) ali s popolno kvadratno kombinacijo (CQC). Navedene so bistvene značilnosti programa.

 

SUMMARY

In this article the description of the first version of computer program ELAST for linear static and dynamic analysis of lateral loaded multistory structures are given. The dynamic analysis enables the calculation by the response spectrum method and the combination of different vibration modes by the SRSS and CQC combination rule. The response spectrum according to the Yugoslav aseismic code are also included. The main characteristic of the computer program are presented.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si