Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11 - 1970

Avtorji

Maks Megušar, dipl. inž.

Program dolgoročnega razvoja v gradbeništvu

UDK: 624:721.001

Članek vsebuje referat na letni skupščini Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov dne 5. novembra 1970 v Novi Gorici. Podrobno obravnava vprašanje, kakšna bo v prihodnjem obdobju desetih let ekonomska, tehnološka, prostorska in socialna usmeritev slovenskega gradbeništva v sestavu našega celotnega gospodarstva. Gre toreji za dolgoročni razvoj gradbeništva in industrije gradbenega materiala Slovenije, in sicer po naslednjih panogah, ki so v referatu zelo izčrpno obravnavane :
projektiranje,
visoke gradnje,
—- nizke gradnje in hidro gradnje,
industrija gradbenih materialov, in
izobraževanje ter zaposlovanje kadrov.

Članek vsebuje referat na letni skupščini Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov dne 5. novembra 1970 v Novi Gorici. Podrobno obravnava vprašanje, kakšna bo v prihodnjem obdobju desetih let ekonomska, tehnološka, prostorska in socialna usmeritev slovenskega gradbeništva v sestavu našega celotnega gospodarstva. Gre toreji za dolgoročni razvoj gradbeništva in industrije gradbenega materiala Slovenije, in sicer po naslednjih panogah, ki so v referatu zelo izčrpno obravnavane :

projektiranje,

visoke gradnje,

—      nizke gradnje in hidro gradnje,

industrija gradbenih materialov, in

izobraževanje ter zaposlovanje kadrov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PROGRAM OF LONG-TERM DEVELOPMENT IN THE DOMAIN OF BUILDING

 

Članek vsebuje referat na letni skupščini Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov dne 5. novembra 1970 v Novi Gorici. Podrobno obravnava vprašanje, kakšna bo v prihodnjem obdobju desetih let ekonomska, tehnološka, prostorska in socialna usmeritev slovenskega gradbeništva v sestavu našega celotnega gospodarstva. Gre toreji za dolgoročni razvoj gradbeništva in industrije gradbenega materiala Slovenije, in sicer po naslednjih panogah, ki so v referatu zelo izčrpno obravnavane :
projektiranje,
visoke gradnje,
—- nizke gradnje in hidro gradnje,
industrija gradbenih materialov, in
izobraževanje ter zaposlovanje kadrov.

 

The paper retains the report on the annual assembly of the ACE of Slovenia on 5th November in Nova Gorica. It analyses the problem how the economical, tehnological, spatial and social orientation of the Slovene building industry included in the system of our total economy will look in the future period of ten years. So the paper treats the long-term development of the building work and building material industry in Slovenia, taking in account the following building domains which are analysed in details:

planing of building works,

—     high buildings,

low buildings and hydro constructions,

building material industry, and

education and employment of building staff.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si