Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 2007

Avtorji

dr. Darko Drev, univ. dipl. inž. kem.
red. prof. dr. Peter Bukovec, univ. dipl. inž. kem.
izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

PROCESI ČIŠČENJA TEHNOLOŠKIH ODPADNIH VODA Z NARAVNIMI IONSKIMI IZMENJEVALCI

UDK: 628.34:546

POVZETEK

Povzetek | Odpadne vode, ki se težko čistijo s konvencionalnimi čistilnimi napravami, se lahko čistijo tudi z naravnimi ionskimi izmenjevalci. Takšni materiali imajo sposobnost kemijskega vezanja raztopljenih snovi v obliki kationov (kovine, amonijev ion, itd.) in vezanje raznih drugih nečistoč na podlagi adsorpcije. Z dodajanjem takšnih dodatkov nastane sicer nekoliko večja količina odpadkov kot z nekaterimi drugimi snovni (flokulanti, koagulanti), vendar pa je nastali produkt relativno stabilen glede vezave kovin in zaradi tega manj problematičen odpadek. Glavna prednost pri uporabi tovrstnih materialov pa je predvsem nizka cena in sposobnost relativno učinkovitega odstranjevanja kovinskih ionov.

Odpadne vode, ki se težko čistijo s konvencionalnimi čistilnimi napravami, se lahko čistijo tudi z naravnimi ionskimi izmenjevalci. Takšni materiali imajo sposobnost kemijskega vezanja raztopljenih snovi v obliki kationov (kovine, amonijev ion, itd.) in vezanje raznih drugih nečistoč na podlagi adsorpcije. Z dodajanjem takšnih dodatkov nastane sicer nekoliko večja količina odpadkov kot z nekaterimi drugimi snovni (flokulanti, koagulanti), vendar pa je nastali produkt relativno stabilen glede vezave kovin in zaradi tega manj problematičen odpadek. Glavna prednost pri uporabi tovrstnih materialov pa je predvsem nizka cena in sposobnost relativno učinkovitega odstranjevanja kovinskih ionov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PROCESSES OF CLEANING OF TECHNOLOGICAL WASTEWATER WITH NATURAL IONIC EXCHANGERS

SUMMARY

Povzetek | Odpadne vode, ki se težko čistijo s konvencionalnimi čistilnimi napravami, se lahko čistijo tudi z naravnimi ionskimi izmenjevalci. Takšni materiali imajo sposobnost kemijskega vezanja raztopljenih snovi v obliki kationov (kovine, amonijev ion, itd.) in vezanje raznih drugih nečistoč na podlagi adsorpcije. Z dodajanjem takšnih dodatkov nastane sicer nekoliko večja količina odpadkov kot z nekaterimi drugimi snovni (flokulanti, koagulanti), vendar pa je nastali produkt relativno stabilen glede vezave kovin in zaradi tega manj problematičen odpadek. Glavna prednost pri uporabi tovrstnih materialov pa je predvsem nizka cena in sposobnost relativno učinkovitega odstranjevanja kovinskih ionov.

The use of natural ion exchangers in traditional technological waste-water treatment plants can improve wastewater treatment outcomes. Such materials have the ability to chemically bond with dissolved materials in the form of cations (metals, ammonium ion, etc) and to chemically bond with other types of impurities by adsorption. Introducing natural ion exchangers in the form of powder additives into the wastewater treatment process results in an increase in waste quantity, but it also results in more chemically stable waste. The main advantages that call for using such materials in waste-water treatment are their compatibility with existing technological equipment, the forming of non-problematic waste results, and the materials' cost effectiveness.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si