Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1980

Avtorji

Karel Veršnak, dipl. inž. gradb.

PROBLEMI V ZVEZI S PREDPISI ZA OBTEŽBO CESTNIH MOSTOV

UDK: 624.21.04(083.9)

PROBLEMI V ZVEZI S PREDPISI ZA OBTEŽBO CESTNIH MOSTOV
V referatu je nakazana problematika o obtežbah na mostovih glede na stare veljavne predpise, ki vsebinsko ne ustrezajo več današnjemu normalnemu prometu. Zaradi velikega nesikladja med posameznimi deželami pri obtežbah na mostovih je treba kljub enotnemu prometu uvesti enotnost pri nacionalnih specifikacijah obremenitev, kar bi omogočilo ekonomsko gradnjo cest in mostov.
Mnenja o dognanjih pri obremenjevanju mostov so povzeta iz mednarodnih razprav o obremenjevanju mostov, in sicer IABSE v Cambridge in simpozija v Lübecku.

V referatu je nakazana problematika o obtežbah na mostovih glede na stare veljavne predpise, ki vsebinsko ne ustrezajo več današnjemu normalnemu prometu. Zaradi velikega nesikladja med posameznimi deželami pri obtežbah na mostovih je treba kljub enotnemu prometu uvesti enotnost pri nacionalnih specifikacijah obremenitev, kar bi omogočilo ekonomsko gradnjo cest in mostov.

Mnenja o dognanjih pri obremenjevanju mostov so povzeta iz mednarodnih razprav o obremenjevanju mostov, in sicer IABSE v Cambridge in simpozija v Lübecku.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PROBLEMS REFERRING TO REGULATIONS ON ROAD BRIDGES LOADING

 

PROBLEMI V ZVEZI S PREDPISI ZA OBTEŽBO CESTNIH MOSTOV
V referatu je nakazana problematika o obtežbah na mostovih glede na stare veljavne predpise, ki vsebinsko ne ustrezajo več današnjemu normalnemu prometu. Zaradi velikega nesikladja med posameznimi deželami pri obtežbah na mostovih je treba kljub enotnemu prometu uvesti enotnost pri nacionalnih specifikacijah obremenitev, kar bi omogočilo ekonomsko gradnjo cest in mostov.
Mnenja o dognanjih pri obremenjevanju mostov so povzeta iz mednarodnih razprav o obremenjevanju mostov, in sicer IABSE v Cambridge in simpozija v Lübecku.

 

In the report, the problems on bridge loading are indicated with regard ito old regulations in force wich as to their contents do not correspond to the present normal traffic any more. Due to big discrepancies among bridge loadings in individual countries it is necessary to introduce uniformity into the national loading specifications; this would enable an economic road and bridge construction.

Opinions on bridge loading results are resumed from international discussions: IABSE in Cambridge and Symposium in Lübeck.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si