Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 1977

Avtorji

Drago Mišič, dipl. ing. gradb.

Problematika vodnega gospodarstva v SR Sloveniji in zaključki III. posvetovanja hidrotehnikov v Ljubljani

UDK: 351.79:626.82

V zvezi s III. posvetovanjem hidrotebnikov v Ljubljani prikazuje avtor vse večji pomen vodnega gospodarstva v SR Sloveniji in nakaizuje temeljne probleme naše vodne ekonomije. Obravnava naše vodne zaloge in količine, onesnaženosti voda, ter podaja zaključke, zadevajoče gospodarjenje z vodami, varstvo voda in vodnih virov, kakor tudi varstvo pred uničujočo silo voda.
znatno povečali varnost pred poplavami in s tem tudi zmanjšali obseg poplavnih škod v odnosu na narodni dohodek.

V zvezi s III. posvetovanjem hidrotebnikov v Ljubljani prikazuje avtor vse večji pomen vodnega gospodarstva v SR Sloveniji in nakaizuje temeljne probleme naše vodne ekonomije. Obravnava naše vodne zaloge in količine, onesnaženosti voda, ter podaja zaključke, zadevajoče gospodarjenje z vodami, varstvo voda in vodnih virov, kakor tudi varstvo pred uničujočo silo voda.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The problems of the water management in the SR of Slovenia and the conclusions of the 3rd meeting of the hydrotechnics experts in Ljubljana

 

V zvezi s III. posvetovanjem hidrotebnikov v Ljubljani prikazuje avtor vse večji pomen vodnega gospodarstva v SR Sloveniji in nakaizuje temeljne probleme naše vodne ekonomije. Obravnava naše vodne zaloge in količine, onesnaženosti voda, ter podaja zaključke, zadevajoče gospodarjenje z vodami, varstvo voda in vodnih virov, kakor tudi varstvo pred uničujočo silo voda.
znatno povečali varnost pred poplavami in s tem tudi zmanjšali obseg poplavnih škod v odnosu na narodni dohodek.

 

In connection with the 3rd meeting of the hydro-teahnics experts in Ljubljana the author describes the growing importance of water resources management in SR of Slovenia. The paper deals with the fundamental problems of our water economy: water resources and water pollution, water management, water policy, and how to protect from the destructive water forces.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si