Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1980

Avtorji

Jože Klenovšek, dipl. grad. inž.

PROBLEMATIKA UPOŠTEVANJA REOLOŠKIH POJAVOV V PREDNAPETEM BETONU

UDK: 693.56+620-1+532.135

Avtor obravnava problematiko računskega upoštevanja reoloških pojavov v prednapetem betonu z vidika poman j kiji ve obstoječe tehnične zakonodaje v Jugoslaviji in predlaga zamenjavo oziroma dopolnitev sedanjih predpisov z mednarodnim CEB/FIP vzorčnimi predpisi za armirani in prednapeti beton.
Avtor nadalje predlaga, da bi v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije organizirali permanentne statistično obdelane preiskave številčnih parametrov, ki so potrebni za račun vpliva reoloških pojavov. Z uporabo tako dobljenih parametrov bi projektant lahko upošteval v posameznih geografskih conah pravilne vrednosti, ki so med drugim odvisne tudi od vrste agregata, vrste cementa, klimatskih razmer itd.
usposobljeni investitorji zahtevajo upoštevanje celo do 100 °/o večjih vrednosti, kot so navedene v predpisih.

Avtor obravnava problematiko računskega upoštevanja reoloških pojavov v prednapetem betonu z vidika poman j kiji ve obstoječe tehnične zakonodaje v Jugoslaviji in predlaga zamenjavo oziroma dopolnitev sedanjih predpisov z mednarodnim CEB/FIP vzorčnimi predpisi za armirani in prednapeti beton.

Avtor nadalje predlaga, da bi v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije organizirali permanentne statistično obdelane preiskave številčnih parametrov, ki so potrebni za račun vpliva reoloških pojavov. Z uporabo tako dobljenih parametrov bi projektant lahko upošteval v posameznih geografskih conah pravilne vrednosti, ki so med drugim odvisne tudi od vrste agregata, vrste cementa, klimatskih razmer itd.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PROBLEMS OF RHEOLOGICAL PHENOMENA IN PRESTRESSED CONCRETE

 

Avtor obravnava problematiko računskega upoštevanja reoloških pojavov v prednapetem betonu z vidika poman j kiji ve obstoječe tehnične zakonodaje v Jugoslaviji in predlaga zamenjavo oziroma dopolnitev sedanjih predpisov z mednarodnim CEB/FIP vzorčnimi predpisi za armirani in prednapeti beton.
Avtor nadalje predlaga, da bi v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije organizirali permanentne statistično obdelane preiskave številčnih parametrov, ki so potrebni za račun vpliva reoloških pojavov. Z uporabo tako dobljenih parametrov bi projektant lahko upošteval v posameznih geografskih conah pravilne vrednosti, ki so med drugim odvisne tudi od vrste agregata, vrste cementa, klimatskih razmer itd.
usposobljeni investitorji zahtevajo upoštevanje celo do 100 °/o večjih vrednosti, kot so navedene v predpisih.

 

The author deals with the problems of calculating the rheological phenomena in the prestressed concrete, referring to the deficient technical legislation in Yugoslavia. He suggests to change or supplement the present regulations with the international CEB/FIP Model Code for reinforced and prestressed concrete.

Furthermore the author suggests to organize together with the Research Community of Slovenia the parameters, needed to calculate the rheological phenomena dnffluences. Applicating so obtained parameters, the designer could take into account proper values for particular geographical zones. These values depend also upon the sort of aggregate, sort of cement, climatic conditions, etc.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si