Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11 - 2003

Avtorji

Vesna Kralj, prof. mat. in teh p.
prof. dr. Viktor Grilc, univ. dipl. inž. kem.

PROBLEMATIKA GRADBENIH ODPADKOV V SLOVENIJI - STANJE IN SMERNICE ZA RAVNANJE Z NJIMI

UDK: 69.002.8(497.12)

POVZETEK Gradbeništvo ima velik vpliv na okolje, ki sega od izkoriščanja
naravnih virov, proizvodnje in prevoza materialov, gradnje in rušenja do vpliva zgradbe na okolje. Da bi ta vpliv lahko čimbolj zmanjšali, je potrebno raziskati možnosti ponovne uporabe in recikliranja gradbenih odpadkov. V prispevku so podane vrste, količine in stanje ravnanja z gradbenimi odpadki v Sloveniji ter nekatere možnosti za izboljšanje ravnanja s temi odpadki.

POVZETEK

Gradbeništvo ima velik vpliv na okolje, ki sega od izkoriščanja naravnih virov, proizvodnje in prevoza materialov, gradnje in rušenja do vpliva zgradbe na okolje. Da bi ta vpliv lahko čimbolj zmanjšali, je potrebno raziskati možnosti ponovne uporabe in recikliranja gradbenih odpadkov. V prispevku so podane vrste, količine in stanje ravnanja z gradbenimi odpadki v Sloveniji ter nekatere možnosti za izboljšanje ravnanja s temi odpadki.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE PROBLEM OF CONSTRUCTION ANO DEMOLITION WASTE IN SLOVENIJA -MANAGEMENT ANO WAYS OF SOLUTION

POVZETEK Gradbeništvo ima velik vpliv na okolje, ki sega od izkoriščanja
naravnih virov, proizvodnje in prevoza materialov, gradnje in rušenja do vpliva zgradbe na okolje. Da bi ta vpliv lahko čimbolj zmanjšali, je potrebno raziskati možnosti ponovne uporabe in recikliranja gradbenih odpadkov. V prispevku so podane vrste, količine in stanje ravnanja z gradbenimi odpadki v Sloveniji ter nekatere možnosti za izboljšanje ravnanja s temi odpadki.

SUMMARY

Construction activities have a huge harmful influence on environment, caused by the exploitation of natural resources, production and transportation of materials, construction and demolition and finally the building itself. To minimize that influence we need to find new possibilities for the reuse and recycling of construction/demolition waste. The paper presents types and quantities of these waste as well as their management in Slovenia, and suggests some improvements for more efficient management in the future.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si