Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1969

Avtorji

Igor Blumenau, dipl. inž. arh.

Problem konstrukcije težkih montažnih fasad

UDK: 62.002.2:72.012

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Problems of constructing of precast heavy facade elements

Synopsis
The article deals with t'he problems of precast heavy facade elements which in the last years found an increasing use in our construction engineering. Some successfully executed cases prove it. Here are considered: problems of project team formation; composition of the complete project documentation (»integral
project«); demands of structural physics; problem of diffusion and condensate; facade areas; heat conditions of the fagade; joining of the fagade elements. Considered are in detail the criteria for a successful construction of prefabricated heavy fagade elements particularly with regard tn the reinforcement.

Synopsis

The article deals with t'he problems of precast heavy facade elements which in the last years found an increasing use in our construction engineering. Some successfully executed cases prove it. Here are considered: problems of project team formation; composition of the complete project documentation (»integral project«); demands of structural physics; problem of diffusion and condensate; facade areas; heat conditions of the fagade; joining of the facade elements. Considered are in detail the criteria for a successful construction of prefabricated heavy facade elements particularly with regard tn the reinforcement.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si