Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1975

Avtorji

Branko Kocmut, dipl. inž. arh.
Vlado Emeršič, dipl. inž. arh.

Pristan v prihodnje

UDK: 711.4.01(Pristan)

 

PRISTAN V PRIHODNJE
Avtorja podajata arhitektonsko problematiko starinskega mestnega predela Pristan v Mariboru. Po načrtih, ki so bili sprejeti na podlagi javnega natečaja, bo izvršena revitalizacija tega predela in s tem njegova ponovna vključitev v življenje mestnega jedra. Na tem področju bo zgrajeno ca. 100 stanovanj, trgovski in gostinski lokali, poslovni prostori in otroško-varstvena ustanova.

 

PRISTAN V PRIHODNJE

Avtorja podajata arhitektonsko problematiko starinskega mestnega predela Pristan v Mariboru. Po načrtih, ki so bili sprejeti na podlagi javnega natečaja, bo izvršena revitalizacija tega predela in s tem njegova ponovna vključitev v življenje mestnega jedra. Na tem področju bo zgrajeno ca. 100 stanovanj, trgovski in gostinski lokali, poslovni prostori in otroško-varstvena ustanova.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

“Pristan” in the future

 

PRISTAN V PRIHODNJE
Avtorja podajata arhitektonsko problematiko starinskega mestnega predela Pristan v Mariboru. Po načrtih, ki so bili sprejeti na podlagi javnega natečaja, bo izvršena revitalizacija tega predela in s tem njegova ponovna vključitev v življenje mestnega jedra. Na tem področju bo zgrajeno ca. 100 stanovanj, trgovski in gostinski lokali, poslovni prostori in otroško-varstvena ustanova.

 

“PRISTAN” IN THE FUTURE

The authors give the architectural problems of ancient town region called Pristan at Maribor. On the bases of accepted plans will be carried out the revitalization of this district as well as its including into the town centre. In this quarter there will be erected about 100 new dwillings, merchant and hospice shops, as well as administrative offices and kindergarten.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si