Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979

Avtorji

Aljoša Lipovšek, dipl. ing.
Igor Ajdič, dipl. ing.

Prispevek laboratorijske službe pri rekonstrukciji in razširitvi letališča Ljubljana-Brnik

UDK: 629.131.1

 

V letu 1978 je bila v rekordnem času dveh mesecev, od 1 .7. 1978 do 31. 8. 1978, izvršena rekonstrukcija in obnova letališča Ljubljana-Brnik. Vsa dela je opravilo podjetje SGP Slovenija ceste. Avtorja v članku obravnavata naloge in pomen laboratorijske službe v zvezi z gradbenimi deli rekonstrukcije in obnove letališča. Vse laboratorijske preiskave in teste ter recepture za cementno stabilizacijo in sestavo asfaltnih zmesi je opravil Centralni laboratorij podjetja SGP Slovenija ceste.

 

V letu 1978 je bila v rekordnem času dveh mesecev, od 1 .7. 1978 do 31. 8. 1978, izvršena rekonstrukcija in obnova letališča Ljubljana-Brnik. Vsa dela je opravilo podjetje SGP Slovenija ceste. Avtorja v članku obravnavata naloge in pomen laboratorijske službe v zvezi z gradbenimi deli rekonstrukcije in obnove letališča. Vse laboratorijske preiskave in teste ter recepture za cementno stabilizacijo in sestavo asfaltnih zmesi je opravil Centralni laboratorij podjetja SGP Slovenija ceste.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Contribution of laboratory service for the reconstruction and enlargement of the airport Ljubljana-Brnik

The reconstruction and renewal of the airport Ljubljana-Brnik was erected in the record time of two months, since 1st of July 1978 to 31st August 1978. All works were done by the enterprise SGP Slovenija ceste. In the paper the authors deal with the tasks; and importance of faboratory service during the building works for the airport Ljubljana-Brnik reconstruction and renewal. All laboratory reserches, tests, as well as the composition for cement stabilization and for asphalt compounds were executed by the working organization Centralni laboratorij SGP Slovenija ceste.

V letu 1978 je bila v rekordnem času dveh mesecev, od 1 .7. 1978 do 31. 8. 1978, izvršena rekonstrukcija in obnova letališča Ljubljana-Brnik. Vsa dela je opravilo podjetje SGP Slovenija ceste. Avtorja v članku obravnavata naloge in pomen laboratorijske službe v zvezi z gradbenimi deli rekonstrukcije in obnove letališča. Vse laboratorijske preiskave in teste ter recepture za cementno stabilizacijo in sestavo asfaltnih zmesi je opravil Centralni laboratorij podjetja SGP Slovenija ceste.The reconstruction and renewal of the airport Ljubljana-Brnik was erected in the record time of two months, since 1st of July 1978 to 31st August 1978. All works were done by the enterprise SGP Slovenija ceste. In the paper the authors deal with the tasks; and importance of faboratory service during the building works for the airport Ljubljana-Brnik reconstruction and renewal. All laboratory reserches, tests, as well as the composition for cement stabilization and for asphalt compounds were executed by the working organization Centralni laboratorij SGP Slovenija ceste.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si