Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1971

Avtorji

Peter Fajfar, dipl. inž.

Prispevek k računu torzijsko obremenjenih jeder v visokogradnji

UDK: 624.042:624.9

PRISPEVEK K RAČUNU TORZIJSKO OBREMENJENIH JEDER V VISOKOGRADNJI
Prikazana je splošna metoda za račun, torzijsko obremenjenih armiranobetonskih jeder v visokogradnji. Metoda predstavlja kombinacijo Rosmanove metode računa po principu poliedničnih lupin in metode nadomestnih okvirjev za račun sten z odprtinami. Za račun je primeren vsak računalnik, ki razpolaga s STRESS programom ali drugim ustreznim programom za račun linijskih konstrukcij. Kot primer aplikacije opisane metode je prikazan račun 23-etažnega objekta »Bavarski dvor« v Ljubljani.

PRISPEVEK K RAČUNU TORZIJSKO OBREMENJENIH JEDER V VISOKOGRADNJI

Prikazana je splošna metoda za račun, torzijsko obremenjenih armiranobetonskih jeder v visokogradnji. Metoda predstavlja kombinacijo Rosmanove metode računa po principu poliedničnih lupin in metode nadomestnih okvirjev za račun sten z odprtinami. Za račun je primeren vsak računalnik, ki razpolaga s STRESS programom ali drugim ustreznim programom za račun linijskih konstrukcij. Kot primer aplikacije opisane metode je prikazan račun 23-etažnega objekta »Bavarski dvor« v Ljubljani.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Contribution to analysis of torsional-loaded shafts in multi-storey buildings

 

PRISPEVEK K RAČUNU TORZIJSKO OBREMENJENIH JEDER V VISOKOGRADNJI
Prikazana je splošna metoda za račun, torzijsko obremenjenih armiranobetonskih jeder v visokogradnji. Metoda predstavlja kombinacijo Rosmanove metode računa po principu poliedničnih lupin in metode nadomestnih okvirjev za račun sten z odprtinami. Za račun je primeren vsak računalnik, ki razpolaga s STRESS programom ali drugim ustreznim programom za račun linijskih konstrukcij. Kot primer aplikacije opisane metode je prikazan račun 23-etažnega objekta »Bavarski dvor« v Ljubljani.

 

CONTRIBUTION TO ANALYSIS OF TORSIONAL-LOADED SHAFTS IN MULTI-STOREY BUILDINGS

General method of reinforced concrete torsional-loaded shafts analysis is presented. It is a combination of Rosman's method of folded plate analysis and »supplementing frames« method of pierced shear wall analysis. Any computer with STRESS or an other Programm for linear structures is suitable. As an application of described method the lateral-load analysis of 23-storey building »Bavarski dvor« in Ljubljana, subjected to bending and torsion, is shown.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si