Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1976

Avtorji

prof. Svetko Lapajne, ing.

Prispevek k mehaniki žaluzijskih plošč

UDK: 69.057.1

 

Plošče, sestavljene iz nosilcev, vezanih med seboj s tečajnimi črtami, so statično raziskovane pod vplivom obtežbe posameznega nosilca. Diferencialni pogoji nudijo razdelilno črto obtežbe z obliko:
U e-x/x + v e+x/x
Na ta način se lahko dobe upogibni in torzijski momenti, kot je to prikazano na primerih.
za način računanja in armiranja stikov take plošče. Še nekaj: čim imamo zgoraj — v primeri z nosilci sorazmerno tanko ploščo, nam ta s svojo monolitnostjo jamici veliko prečno razširitev koncentriranih bremen, precej ugodnejšo, kot račun po teoriji žaluzije. Za račune ne morem dovolj priporočiti knjigo Bareš-Massonnet, ki nadaljuje teorijo, zasnovano po Guyonu in pozneje Massonnetu. Ta je primerna za račun katerihkoli mostov s poljubno prečno togostjo in različnimi možnostmi torzij skega odpora vzdolžnih nosilcev in prečnikov.
Kdor bo uporabljal spredaj navedeno teorijo, se mora pač zavedati, da smo z zanemarjenjem razširitve tretjega, petega in višjih valov ostali na neki približni rešitvi, ki pa je na vami strani. Upoštevanje še teh valov bi nam nudilo za malenkost ugodnejšo razširitev koncentrirane teže, vendar neznatno v primeri z dodatnim trudom za to eksaktnost.

 

Plošče, sestavljene iz nosilcev, vezanih med seboj s tečajnimi črtami, so statično raziskovane pod vplivom obtežbe posameznega nosilca. Diferencialni pogoji nudijo razdelilno črto obtežbe z obliko:

U e-x/x + v e+x/x

Na ta način se lahko dobe upogibni in torzijski momenti, kot je to prikazano na primerih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PLATES COMPOSED OF BEAMS

 

Plošče, sestavljene iz nosilcev, vezanih med seboj s tečajnimi črtami, so statično raziskovane pod vplivom obtežbe posameznega nosilca. Diferencialni pogoji nudijo razdelilno črto obtežbe z obliko:
U e-x/x + v e+x/x
Na ta način se lahko dobe upogibni in torzijski momenti, kot je to prikazano na primerih.
za način računanja in armiranja stikov take plošče. Še nekaj: čim imamo zgoraj — v primeri z nosilci sorazmerno tanko ploščo, nam ta s svojo monolitnostjo jamici veliko prečno razširitev koncentriranih bremen, precej ugodnejšo, kot račun po teoriji žaluzije. Za račune ne morem dovolj priporočiti knjigo Bareš-Massonnet, ki nadaljuje teorijo, zasnovano po Guyonu in pozneje Massonnetu. Ta je primerna za račun katerihkoli mostov s poljubno prečno togostjo in različnimi možnostmi torzij skega odpora vzdolžnih nosilcev in prečnikov.
Kdor bo uporabljal spredaj navedeno teorijo, se mora pač zavedati, da smo z zanemarjenjem razširitve tretjega, petega in višjih valov ostali na neki približni rešitvi, ki pa je na vami strani. Upoštevanje še teh valov bi nam nudilo za malenkost ugodnejšo razširitev koncentrirane teže, vendar neznatno v primeri z dodatnim trudom za to eksaktnost.

 

Plates, composed of beams, connected between themselves by hinges-lines are statically investigated under a loading on a sigle beam. The differential conditions yield the load distribution line of the form

U e—xZ-c + V e+x/x

On this way the bending moments and the torsion moments could be easily obtained, which is shown on problems.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si