Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979

Avtorji

Valter Gajšek, dipl. ing.
Jože Gostinčar

Priprave in izvedba rekonstrukcije letališča Ljubljana-Brnik

UDK: 629.131.1

V letu 1978 je bila v rekordnem času dveh mesecev, od 1. 7. 1978 do 31. 8. 1978, izvršena rekonstrukcija in obnova letališča Ljubljana-Bmik. Vsa dela je opravilo podjetje SGP Slovenija ceste. Avtorja v članku podrobno obravnavata operativno izvedbo rekonstrukcije in obnove, pri kateri so sodelovale vse glavne temeljne organizacije podjetja SGP Slovenija ceste. Potrebna so bila tudi obsežna in hitra pripravljalna dela. Pripravljeno in vgrajeno je bilo 142.000 ton asfalta v roku 50 dni.

V letu 1978 je bila v rekordnem času dveh mesecev, od 1. 7. 1978 do 31. 8. 1978, izvršena rekonstrukcija in obnova letališča Ljubljana-Bmik. Vsa dela je opravilo podjetje SGP Slovenija ceste. Avtorja v članku podrobno obravnavata operativno izvedbo rekonstrukcije in obnove, pri kateri so sodelovale vse glavne temeljne organizacije podjetja SGP Slovenija ceste. Potrebna so bila tudi obsežna in hitra pripravljalna dela. Pripravljeno in vgrajeno je bilo 142.000 ton asfalta v roku 50 dni.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Preparation and realization - reconstruction and renewal - of the airport Ljubljana-Brnik

 

V letu 1978 je bila v rekordnem času dveh mesecev, od 1. 7. 1978 do 31. 8. 1978, izvršena rekonstrukcija in obnova letališča Ljubljana-Bmik. Vsa dela je opravilo podjetje SGP Slovenija ceste. Avtorja v članku podrobno obravnavata operativno izvedbo rekonstrukcije in obnove, pri kateri so sodelovale vse glavne temeljne organizacije podjetja SGP Slovenija ceste. Potrebna so bila tudi obsežna in hitra pripravljalna dela. Pripravljeno in vgrajeno je bilo 142.000 ton asfalta v roku 50 dni.

 

The reconstruction and renewal of the airport Ljubljana-Brnik was erected in the record time of two months, since 1st of July 1978 to 31st August 1978. All works were done by the enterprise SGP Slovenija ceste. In the paper the authors deal in details the operative execution of reconstruction and renewal of the airport Ljubljana-Brnik. In the building and achievement works there were included all main working organizations of the enterprise Slovenija ceste. Enormous and rapid preparating works were necessary too. 142.000 t. of asphalt were preparated end built in during the time of 50 days.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si