Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1973

Avtorji

Leon Skaberne

Priprava in opremljanje zemljišč za stanovanjsko izgradnjo

UDK: 333.327

Članek podrobno obravnava vprašanje priprave in opremljanja zemljišč, namenjenih za stanovanjsko gradnjo. Dotika se splošnih vprašanj urbanizma in izdelave urbanističnih planov, razpravlja o pridobivanju stavbnih zemljišč, o pripravi in opremljanju stavbnih zemljišč, o finančnih sredstvih za odkup in opremljanje stavbnih zemjišč. Ob zaključku daje nekaj nujnih sklepov in predlogov s tega področja.
stremeti za pospešitev in skrajšanje administrativnih postopkov. Dosledno bodo morali vsi forumi spoštovati predpise, ki naj pospešujejo (in pocenijo) stanovanjsko izgradnjo pri nas.

Članek podrobno obravnava vprašanje priprave in opremljanja zemljišč, namenjenih za stanovanjsko gradnjo. Dotika se splošnih vprašanj urbanizma in izdelave urbanističnih planov, razpravlja o pridobivanju stavbnih zemljišč, o pripravi in opremljanju stavbnih zemljišč, o finančnih sredstvih za odkup in opremljanje stavbnih zemjišč. Ob zaključku daje nekaj nujnih sklepov in predlogov s tega področja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Preparation and equipment of building-grounds for dwelling's construction

 

Članek podrobno obravnava vprašanje priprave in opremljanja zemljišč, namenjenih za stanovanjsko gradnjo. Dotika se splošnih vprašanj urbanizma in izdelave urbanističnih planov, razpravlja o pridobivanju stavbnih zemljišč, o pripravi in opremljanju stavbnih zemljišč, o finančnih sredstvih za odkup in opremljanje stavbnih zemjišč. Ob zaključku daje nekaj nujnih sklepov in predlogov s tega področja.
stremeti za pospešitev in skrajšanje administrativnih postopkov. Dosledno bodo morali vsi forumi spoštovati predpise, ki naj pospešujejo (in pocenijo) stanovanjsko izgradnjo pri nas.

 

The paper treats in detail the preparation and equipement of building-grounds for dwelling’s construction. These are the common tasks of town planning, the preparation of building plans, the aquisition of building-grounds, the preparation and equipment of building-grounds, the financial means for building-ground redemption. For the conclusion the paper gives some propositions and decisions in the field of dwelling’s building.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si