Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Avtorji

Dr. Leopold Vehovar

PRINCIPI KOROZIJE JEKLA V BETONU

UDK: 691,71:620.193

 

Povzetek
V nekaj zadnjih desetletjih se je korozija kot znanost znatno razširila. Študij korozije je pomemben iz treh vidikov. Prvo pomembno področje je ekonomika, zaradi možnosti zmanjšanja materialnih izgub kot posledico npr. korozije cevovodov, mostov, morskih objektov itd. Drugo področje je izboljšava varnosti obratovanja opreme in konstrukcij, katerih korozijske poškodbe imajo lahko katastrofalne posledice. Tretje predstavlja ohranitev predvsem materialnih dobrin, kajti svetovna preskrba je omejena, razsipavanje s temi pa pomeni tudi izgubo energije, potrebne pri proizvodnji kovin, armiranobetonskih in prednapetih konstrukcij itd. Pri kombiniranem vplivu okolja in velikih obremenitev na konstrukcijo, so prisotni rušilni procesi. Pri tem predstavlja korozija jekla v betonu kompleksen elektrokemičen pojav, katerega želimo razložiti v okviru tega prispevka.

 

Povzetek

V nekaj zadnjih desetletjih se je korozija kot znanost znatno razširila. Študij korozije je pomemben iz treh vidikov. Prvo pomembno področje je ekonomika, zaradi možnosti zmanjšanja materialnih izgub kot posledico npr. korozije cevovodov, mostov, morskih objektov itd. Drugo področje je izboljšava varnosti obratovanja opreme in konstrukcij, katerih korozijske poškodbe imajo lahko katastrofalne posledice. Tretje predstavlja ohranitev predvsem materialnih dobrin, kajti svetovna preskrba je omejena, razsipavanje s temi pa pomeni tudi izgubo energije, potrebne pri proizvodnji kovin, armiranobetonskih in prednapetih konstrukcij itd. Pri kombiniranem vplivu okolja in velikih obremenitev na konstrukcijo, so prisotni rušilni procesi. Pri tem predstavlja korozija jekla v betonu kompleksen elektrokemičen pojav, katerega želimo razložiti v okviru tega prispevka.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PRINCIPLES OF STEEL CORROSION IN CONCRETE

Summary
During the past decades, the corrosion science and its applications has expanded considerably. The importance of corrosion studies is threefold. The first area of significance is economic including the objective of reducing material losses resulting from the corrosion of piping, bridges, marine structures, and so on. The second area is improved safety of operating equipment and structures which, through corrosion, may fail with catastrophic consequences. Third is conservation, applied primarily to metal resources — the world’s supply of these is limited, and the wastage of them includes corresponding losses of energy associated with the production of metal, concrete or prestressed concrete constructions, and so on. Under the combined effects of exposure to environments and heavy structural loading there are a number of deteriorating processes taking place. Corrosion of steel embedded in concrete is a complex electrochemical phenomenon, and explanation of which is considered to be beyond the scope of this pape

Summary

During the past decades, the corrosion science and its applications has expanded considerably. The importance of corrosion studies is threefold. The first area of significance is economic including the objective of reducing material losses resulting from the corrosion of piping, bridges, marine structures, and so on. The second area is improved safety of operating equipment and structures which, through corrosion, may fail with catastrophic consequences. Third is conservation, applied primarily to metal resources — the world’s supply of these is limited, and the wastage of them includes corresponding losses of energy associated with the production of metal, concrete or prestressed concrete constructions, and so on. Under the combined effects of exposure to environments and heavy structural loading there are a number of deteriorating processes taking place. Corrosion of steel embedded in concrete is a complex electrochemical phenomenon, and explanation of which is considered to be beyond the scope of this paper.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si