Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1998

Avtorji

asist. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, dipl. inž. arh.
prof. dr. Janez Kresal, univ. dipl. inž. arh.

PRINCIPI EKOLOŠKE GRADNJE

UDK: 69:504.054

POVZETEK
Svet, v katerem živimo, se v zadnjih desetletjih sooča s prekomernim onesnaženjem okolja. Posledice so vidne v obliki posegov v okolje, veliki porabi energije, škodljivih emisij ter odpadkov in v obliki onesnaženosti s hlapi, prahom, vlakni in strupenimi ter radioaktivnimi snovmi, zaradi česar je ogroženo tudi človekovo zdravje. Vzrokov za tako stanje je veliko, skupni imenovalec vseh je industrija, del katere je tudi graditeljska industrija. Zaradi tega ekološka naravnanost, ki prihaja v ospredje na vseh področjih, zahteva tudi spremembo nekaterih graditeljskih principov.
Pri izboru gradiv in tehnologij gradnje prihaja do pomembne preobrazbe. Ekološko osveščena stroka dosedanjim načelom dodaja vsaj še tri nova načela: ekološko koncipiranje, ekološko konstruiranje, ekološki izbor gradiv.
Ključne besede: ekološko koncipiranje, ekološko konstruiranje, ekološki izbor gradiv.

POVZETEK

Svet, v katerem živimo, se v zadnjih desetletjih sooča s prekomernim onesnaženjem okolja. Posledice so vidne v obliki posegov v okolje, veliki porabi energije, škodljivih emisij ter odpadkov in v obliki onesnaženosti s hlapi, prahom, vlakni in strupenimi ter radioaktivnimi snovmi, zaradi česar je ogroženo tudi človekovo zdravje. Vzrokov za tako stanje je veliko, skupni imenovalec vseh je industrija, del katere je tudi graditeljska industrija. Zaradi tega ekološka naravnanost, ki prihaja v ospredje na vseh področjih, zahteva tudi spremembo nekaterih graditeljskih principov.

Pri izboru gradiv in tehnologij gradnje prihaja do pomembne preobrazbe. Ekološko osveščena stroka dosedanjim načelom dodaja vsaj še tri nova načela: ekološko koncipiranje, ekološko konstruiranje, ekološki izbor gradiv.

Ključne besede: ekološko koncipiranje, ekološko konstruiranje, ekološki izbor gradiv.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ECOLOGICAL BUILDING PRINCIPLES

POVZETEK
Svet, v katerem živimo, se v zadnjih desetletjih sooča s prekomernim onesnaženjem okolja. Posledice so vidne v obliki posegov v okolje, veliki porabi energije, škodljivih emisij ter odpadkov in v obliki onesnaženosti s hlapi, prahom, vlakni in strupenimi ter radioaktivnimi snovmi, zaradi česar je ogroženo tudi človekovo zdravje. Vzrokov za tako stanje je veliko, skupni imenovalec vseh je industrija, del katere je tudi graditeljska industrija. Zaradi tega ekološka naravnanost, ki prihaja v ospredje na vseh področjih, zahteva tudi spremembo nekaterih graditeljskih principov.
Pri izboru gradiv in tehnologij gradnje prihaja do pomembne preobrazbe. Ekološko osveščena stroka dosedanjim načelom dodaja vsaj še tri nova načela: ekološko koncipiranje, ekološko konstruiranje, ekološki izbor gradiv.
Ključne besede: ekološko koncipiranje, ekološko konstruiranje, ekološki izbor gradiv.

SUMMARY

We have been confronted with increasing problems of excessive pollution of the natural environment in the recent years (e.g. man-made environmental interventions, great consumption of energy, harmful emissions, waste and pollution due to vapours, dust, fibres, and poisonous or radioactive substances hazardous to human health. The cause for such a state of affairs are numerous, the common denominator is the industrial production, part of which is the construction industry. That is the reason why the ecological idea demands that a change in the basic approach to construction in all fields should be made.

A significant change is occurring in the approach to selecting building materials and building technology. The architectural profession that is well aware of the importance of an ecological approach to designing will have to add at least three new priniples to the already existing ones: ecological designing, ecological construction practice, selection of ecological building materials.

Key words: ecological designing, ecological construction practice, selection of environment friendly building materials.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si