Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1990

Avtorji

mag. Maruška Šubic, viš. pred., dipl. inž. gradb.

PRIMER UPORABE ANALIZE DRUŽBENIH STROŠKOV IN DRUŽBENIH KORISTI, DOPOLNJENE Z DVONIVOJSKIM DINAMIČNIM PROGRAMOM, NA RELACIJI STANOVANJSKA GRADNJA - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

UDK: (721+332.3/.5):330.105

 

POVZETEK
Članek predstavlja poskus obravnave stanovanjske gradnje in varstva kmetijskih zemljišč s pomočjo uporabe analize družbenih stroškov in družbenih koristi. V članku smo opredelili faktorje, ki vplivajo na spreminjanje družbenih stroškov in družbenih koristi stanovanjske gradnje na različno kakovostnih zemljiščih. Prikazali smo tudi vpliv stanovanjske gradnje na kmetijska zemljišča. Vpliv posameznih faktorjev na družbene stroške in družbene koristi smo kvantificirali na hipotetičnem modelu naselja, ki smo ga vključili v dinamični model določanja poselitve.

 

POVZETEK

Članek predstavlja poskus obravnave stanovanjske gradnje in varstva kmetijskih zemljišč s pomočjo uporabe analize družbenih stroškov in družbenih koristi. V članku smo opredelili faktorje, ki vplivajo na spreminjanje družbenih stroškov in družbenih koristi stanovanjske gradnje na različno kakovostnih zemljiščih. Prikazali smo tudi vpliv stanovanjske gradnje na kmetijska zemljišča. Vpliv posameznih faktorjev na družbene stroške in družbene koristi smo kvantificirali na hipotetičnem modelu naselja, ki smo ga vključili v dinamični model določanja poselitve.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

AN EXAMPLE OF APPLICATION OF COST BENEFIT ANALYSIS, INCORPORATED INTO TWO LEVEL DYNAMIC MODEL IN RELATION TO HOUSING AND AGRICULTURAL LEND

 

POVZETEK
Članek predstavlja poskus obravnave stanovanjske gradnje in varstva kmetijskih zemljišč s pomočjo uporabe analize družbenih stroškov in družbenih koristi. V članku smo opredelili faktorje, ki vplivajo na spreminjanje družbenih stroškov in družbenih koristi stanovanjske gradnje na različno kakovostnih zemljiščih. Prikazali smo tudi vpliv stanovanjske gradnje na kmetijska zemljišča. Vpliv posameznih faktorjev na družbene stroške in družbene koristi smo kvantificirali na hipotetičnem modelu naselja, ki smo ga vključili v dinamični model določanja poselitve.

 

SUMMARY

The article represents a trial to treat housing and protection of agricultural land using the cost-benefit analysis. We have determined the factors, which have different affects on the change of social costs and social benefits of housing on ground of varied quality. The influence of housing on agriculture has also been shown. The influence of individual factors on social costs and social benefits of the housing has been qualified on a hypotetic model of a settlement, which has been incorporated into a two level dynamic model of land use.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si