Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1990

Avtorji

Srečko Vratuša, dipl. inž. gradb., mladi raziskovalec

PRIMER PROBABILISTIČNE OCENE ZANESLJIVOSTI ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

UDK: 624.046:691.32:519.682

POVZETEK
V prispevku so prikazane osnove probabilističnega pristopa dokazovanja zanesljivosti nosilnih konstrukcij. Glede na natančnost in zahtevnost računa obstajajo tri ravni določitve zanesljivosti konstrukcij. Natančneje in s primerom je prikazana probabilistična metoda nivoja II, imenovana tudi metoda drugega momenta in prvega reda. Določeni so indeksi zanesljivosti in verjetnosti porušitve dveh prerezov armiranobetonske konstrukcije pri različnih obtežbah in kakovosti materiala.

POVZETEK

V prispevku so prikazane osnove probabilističnega pristopa dokazovanja zanesljivosti nosilnih konstrukcij. Glede na natančnost in zahtevnost računa obstajajo tri ravni določitve zanesljivosti konstrukcij. Natančneje in s primerom je prikazana probabilistična metoda nivoja II, imenovana tudi metoda drugega momenta in prvega reda. Določeni so indeksi zanesljivosti in verjetnosti porušitve dveh prerezov armiranobetonske konstrukcije pri različnih obtežbah in kakovosti materiala.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

AN EXAMPLE OF PROBABILISTIC EVALUATION OF RELIABILITY OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

 

POVZETEK
V prispevku so prikazane osnove probabilističnega pristopa dokazovanja zanesljivosti nosilnih konstrukcij. Glede na natančnost in zahtevnost računa obstajajo tri ravni določitve zanesljivosti konstrukcij. Natančneje in s primerom je prikazana probabilistična metoda nivoja II, imenovana tudi metoda drugega momenta in prvega reda. Določeni so indeksi zanesljivosti in verjetnosti porušitve dveh prerezov armiranobetonske konstrukcije pri različnih obtežbah in kakovosti materiala.

 

SUMMARY

The paper deals with the bases of the probabilistic access to the proof of reliability of structures. Regarding the exactness and the pretentiousness of the calculation there exist three levels of defining the reliability of structures. The level II probabilistic method, called also the second moment - first order method, is shown in details and with an example. The indices of reliability and probability of failure of two cross-sections of reinforced concrete structure at different loads and qualities of materials are calculated.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si