Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9-12 - 1991

Avtorji

Robert Kepa, dipl. inž. gr., Projektant: Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto

Igrišče za golf Mokrice PRIMER NARAVI PRIJETNEGA UREJEVANJA VODOTOKA

UDK: 627.18:725.89

 

Del površin bodočega igrišča za golf Mokrice se razteza ob Dolinskem potoku. Za potrebe igrišča je potrebno potok delno prestaviti, del zemljišč pa osušiti in v celoti zavarovati na 5- do 10-letno varnost pred preplavljanjem. Urejevanje potoka je podrejeno tem zahtevam igrišča ob polnem možnem upoštevanju sodobnih naravovarstvenih pristopov pri urejevanju vodotokov.

 

POVZETEK

Del površin bodočega igrišča za golf Mokrice se razteza ob Dolinskem potoku. Za potrebe igrišča je potrebno potok delno prestaviti, del zemljišč pa osušiti in v celoti zavarovati na 5- do 10-letno varnost pred preplavljanjem. Urejevanje potoka je podrejeno tem zahtevam igrišča ob polnem možnem upoštevanju sodobnih naravovarstvenih pristopov pri urejevanju vodotokov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

AN EXAMPLE OF THE NATURAL LANDSCAPE AMIABLE RIVER REGULATION

 

Del površin bodočega igrišča za golf Mokrice se razteza ob Dolinskem potoku. Za potrebe igrišča je potrebno potok delno prestaviti, del zemljišč pa osušiti in v celoti zavarovati na 5- do 10-letno varnost pred preplavljanjem. Urejevanje potoka je podrejeno tem zahtevam igrišča ob polnem možnem upoštevanju sodobnih naravovarstvenih pristopov pri urejevanju vodotokov.

 

SUMMARY

Part of the future golf playground of Mokrice is stretching along Dolinski Brook. To comply with the requirements of the playground, the bed of the brook should be partly transferred and a part of the playground should be drained and protected against 5 to 10 years return period floods. By regulation of the brook the requirements of the playground and the up today ecological and landscape protection measures are respected.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si