Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5-7 - 1998

Avtorji

dr. Maruška Šubic Kovač, dipl. inž. gradb., viš. pred.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO IN NJIHOVO VREDNOTENJE V SLOVENIJI

UDK: 332.21+332.6

POVZETE
V članku so prikazana ustavna določila, pomembna za razumevanje specifičnih razmer na področju zemljiške politike in urejanja zemljišč v Sloveniji v preteklosti. Izdelana je analiza posledic takega stanja. Prikazane so tudi razmere, ki jih omogoča ustava iz leta 1991 ter kritična analiza stanja na področju zemljiške politike in urejanja zemljišč za gradnjo v Sloveniji, še posebej glede na nov Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1997. Na podlagi te analize so izdelani nekateri predlogi, ki bi jih v prihodnosti moral upoštevati zakonodajalec na obravnavanem področju.

POVZETEK

V članku so prikazana ustavna določila, pomembna za razumevanje specifičnih razmer na področju zemljiške politike in urejanja zemljišč v Sloveniji v preteklosti. Izdelana je analiza posledic takega stanja. Prikazane so tudi razmere, ki jih omogoča ustava iz leta 1991 ter kritična analiza stanja na področju zemljiške politike in urejanja zemljišč za gradnjo v Sloveniji, še posebej glede na nov Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1997. Na podlagi te analize so izdelani nekateri predlogi, ki bi jih v prihodnosti moral upoštevati zakonodajalec na obravnavanem področju.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BUILDING LAND ACQUIREMENT AND VALUATION IN SLOVENIA

POVZETE
V članku so prikazana ustavna določila, pomembna za razumevanje specifičnih razmer na področju zemljiške politike in urejanja zemljišč v Sloveniji v preteklosti. Izdelana je analiza posledic takega stanja. Prikazane so tudi razmere, ki jih omogoča ustava iz leta 1991 ter kritična analiza stanja na področju zemljiške politike in urejanja zemljišč za gradnjo v Sloveniji, še posebej glede na nov Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1997. Na podlagi te analize so izdelani nekateri predlogi, ki bi jih v prihodnosti moral upoštevati zakonodajalec na obravnavanem področju.

SUMMARY

In the article the constitutional provisions referring to specific circumstances in the field of land policy and development of urban land in the past are shown. Analysis of these effects is made. The circumstances due to new Constitution from the year og 1991 and critical analysis of the state in the field of land policy and land development for building purposes in Slovenia are demonstrated, especially in view of the new Law on Building Land from the year 1997. On the basis of this analysis the recommendations to be taken into account by the legislator in the above-mentioned field, are made.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si