Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978

Avtorji

Milan Pukšič, gradb. inž.

Preusmeritev Drave prek jezovne zgradbe v Markovcih pri izgradnji HE SD2 - Formin

UDK: 621.311.21

 

Avtor obravnava preusmeritev reke Drave prek jezovne zgradbe v Markovcih pri izgradnji hidroelektrarne Srednja Drava 2 Formin. Članek podaja priprave in tehnološki potek preusmeritve, ki jo je kot zadnjo nalogo na tem energetskem objektu izvajalo GIP Gradis TOZD Nizke gradnje Maribor.

 

Avtor obravnava preusmeritev reke Drave prek jezovne zgradbe v Markovcih pri izgradnji hidroelektrarne Srednja Drava 2 Formin. Članek podaja priprave in tehnološki potek preusmeritve, ki jo je kot zadnjo nalogo na tem energetskem objektu izvajalo GIP Gradis TOZD Nizke gradnje Maribor.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE CHANGEMENT OF DRAVA RIVER CURRENT AT MARKOVCI WITH REGARD TO THE BUILDING OF ELECTRICAL POWER PLANT SREDNJA DRAVA 2 - FORMIN

 

Avtor obravnava preusmeritev reke Drave prek jezovne zgradbe v Markovcih pri izgradnji hidroelektrarne Srednja Drava 2 Formin. Članek podaja priprave in tehnološki potek preusmeritve, ki jo je kot zadnjo nalogo na tem energetskem objektu izvajalo GIP Gradis TOZD Nizke gradnje Maribor.

 

The author treats the changement of Drava river current at Markovci with regard to the building of Electrical Power Plant Srednja Drava 2 — Formin. The paper gives the preparating works and the technological data of this Drava current changement which was the last building task on this energetic object, executed by GIP Gradis Nizke gradnje Maribor.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si