Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1969

Avtorji

Miroslav Pregl, dipl. inž.
prof. dr. Miloš Marinček, dipl. inž.

Presoja približnih računov za prečno obtežene tlačene palice v območju elastičnosti

UDK: 624.046:539.3

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Estimation of approximate method for a transversally loaded and compressed bars in the elastic range

Synopsis
The article considers the cases of both side arti- lutions are compared with the accurate ones. Proposed
culated bars of constant cross-section under a symme- is an approximate method permitting to obtain each
trical transverse loading. The known approximate so- time a satisfactory accuracy.

Synopsis

The article considers the cases of both side articulated bars of constant cross-section under a symmetrical transverse loading. The known approximate solutions are compared with the accurate ones. Proposed is an approximate method permitting to obtain each time a satisfactory accuracy.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si