Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

GRADIS - Nizke gradnje, d.d.

PREMOŠČANJE PO TEHNOLOGIJI NARIVANJA

UDK: 624.21:625.745.1

POVZETEK
V prispevku je opisan način izvedbe prekladne konstrukcije viadukta 6-2/2 Selo na M 10-7, HC Razdrto - Vrtojba po tehnologiji narivanja. Viadukt je sestavljen iz dveh ločenih premostitvenih objektov, tako da se je za vsako smer vožnje izvedel samostojni objekt. Na viaduktu Selo je bil maksimalni takt narivanja dolg 37,5m. Podjetje GRADIS - Nizke gradnje, d.d. pa je lastnik opreme, ki dopušča takte maksimalne dolžine do 50,Om.

POVZETEK

V prispevku je opisan način izvedbe prekladne konstrukcije viadukta 6-2/2 Selo na M 10-7, HC Razdrto - Vrtojba po tehnologiji narivanja. Viadukt je sestavljen iz dveh ločenih premostitvenih objektov, tako da se je za vsako smer vožnje izvedel samostojni objekt. Na viaduktu Selo je bil maksimalni takt narivanja dolg 37,5m. Podjetje GRADIS - Nizke gradnje, d.d. pa je lastnik opreme, ki dopušča takte maksimalne dolžine do 50,0m.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PUSHING - OVER TECHNOLOGY

SUMMARY
Pushing - over technology is described in the article about building ways of the super structure; for example the viaduct 6-2/2 “Selo” on M10-7, HC Razdrto - Vrtojba. The viaduct consists two separated prestressed box frame constructions, where each individual object is made for each drive. The maximal tact of pushing on the viadukt “Selo” was 37,50m long. The company Gradis - Nizke gradnje, Joint Stock company, is the owner of all equipment, which allow the maximal tact of 50,0m.

SUMMARY

Pushing - over technology is described in the article about building ways of the super structure; for example the viaduct 6-2/2 “Selo” on M10-7, HC Razdrto - Vrtojba. The viaduct consists two separated prestressed box frame constructions, where each individual object is made for each drive. The maximal tact of pushing on the viadukt “Selo” was 37,50m long. The company Gradis - Nizke gradnje, Joint Stock company, is the owner of all equipment, which allow the maximal tact of 50,0m.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si