Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 2003

Avtorji

mag. Ildiko Merta, univ. dipl. inž. gradb.
red.prof. dr. Branko S. Bedenik
red. prof. dr. Lutz Sparowitz

PREISKAVE STRIŽNE NOSILNOSTI ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV KROŽNEGA PREREZA

UDK: 620.176:624.012.45

POVZETEK Članek obravnavana strižno nosilnost armiranobetonskih
elementov krožnega prereza, obremenjenih s transverzalno obtežbo. Podan je predlog za izračun nosilnosti strižne armature. Nosilnost stremen je opazovana iz novega zornega kota, in sicer z upoštevanjem odklonskih in adhezijskih sil, ki delujejo med betonom in stremeni. Sama ideja in formulacija problema se lahko aplicira praktično na vse konstrukcijske elemente, pri katerih je armatura ukrivljena in se kot posledica tega pojavlja odklonska sila. Z namenom potrditve predlagane analitične rešitve je bila narejena laboratorijska preiskava strižne nosilnosti dveh enakih vzorcev krožnega prereza, eksperimentalna strižna nosilnost vzorcev je bila za okoli 10-40 °/o višja od analitične nosilnosti.

POVZETEK

Članek obravnavana strižno nosilnost armiranobetonskih elementov krožnega prereza, obremenjenih s transverzalno obtežbo. Podan je predlog za izračun nosilnosti strižne armature. Nosilnost stremen je opazovana iz novega zornega kota, in sicer z upoštevanjem odklonskih in adhezijskih sil, ki delujejo med betonom in stremeni. Sama ideja in formulacija problema se lahko aplicira praktično na vse konstrukcijske elemente, pri katerih je armatura ukrivljena in se kot posledica tega pojavlja odklonska sila. Z namenom potrditve predlagane analitične rešitve je bila narejena laboratorijska preiskava strižne nosilnosti dveh enakih vzorcev krožnega prereza, eksperimentalna strižna nosilnost vzorcev je bila za okoli 10-40% višja od analitične nosilnosti.

Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

SHEAR STRENGTH INVESTIGATION OF REINFORCEO CONCRETE CIRCULAR CROSS SECTION MEMBERS

POVZETEK Članek obravnavana strižno nosilnost armiranobetonskih
elementov krožnega prereza, obremenjenih s transverzalno obtežbo. Podan je predlog za izračun nosilnosti strižne armature. Nosilnost stremen je opazovana iz novega zornega kota, in sicer z upoštevanjem odklonskih in adhezijskih sil, ki delujejo med betonom in stremeni. Sama ideja in formulacija problema se lahko aplicira praktično na vse konstrukcijske elemente, pri katerih je armatura ukrivljena in se kot posledica tega pojavlja odklonska sila. Z namenom potrditve predlagane analitične rešitve je bila narejena laboratorijska preiskava strižne nosilnosti dveh enakih vzorcev krožnega prereza, eksperimentalna strižna nosilnost vzorcev je bila za okoli 10-40 °/o višja od analitične nosilnosti.

SUMMARY

A theoretical consideration of reinforced concrete members with circular cross sections subjected to transverse loading is presented. A proposed formula for the calculation of the shear capacity of shear reinforcement is given. The shear capacity of shear reinforcement has been discussed from a new point of view, considering deviation and adhesion forces between the concrete and the spirals. The idea is practically applicable to all elements with curved reinforcement where deviation forces appear. In order to confirm the proposed analytical solution, the testing of two identical circular cross-section specimens has been performed as well. The experimental shear capacity of the specimens was about 10-40% higher than their theoretical shear capacity.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si