Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - marec 2020

Avtorji

dr. Meta Kržan, univ. dipl. inž. grad.
dr. Tomaž Pazlar, univ. dipl. inž. grad.
Ivan Grašič, univ. dipl. inž. les.
dr. Boštjan Ber, univ. dipl. inž. grad.

PREISKAVE LESENIH OKVIRNIH STENSKIH PANELOV S CEMENTNOIVERNIMI OBLOŽNIMI PLOŠČAMI

UDK: 620.176:624.011.1

Povzetek l V članku so predstavljeni rezultati eksperimentalnih preiskav študije obnašanja
lesenih okvirnih stenskih panelov s cementno-ivernimi obložnimi ploščami pri horizontalnih
obremenitvah. Posebnost predstavljene preiskave je uporaba cementno-ivernih
plošč pri proizvodnji okvirnih stenskih panelov, saj njihovo obnašanje še ni dobro raziskano.
Preiskave so bile izvedene v dveh fazah. Ker je za strižno obnašanje panela bistveno pritrjevanje
obložnih plošč na leseni okvir, so se na manjših vzorcih najprej določile nosilnosti zvez
s kovinskimi paličastimi sponkami ter analiziral vpliv debelin plošč in razmika med sponkami.
Nadalje so bile zasnovane in izvedene monotone in ciklične strižne preiskave različnih
izvedb stenskih panelov. Preskušani so bili trije osnovni tipi panelov, med drugim tudi panel z
različnima debelinama obložnih plošč. Rezultati preiskave kažejo ugoden duktilen odziv sten
pri strižnih obremenitvah ter potrjujejo, da nosilnost sten zaradi različnih debelin obložnih
plošč ni dodatno zmanjšana, kot to pri izračunu nosilnosti predvideva SIST EN 1995-1-1.
Ključne besede: leseni okvirni stenski paneli, cementno-iverna plošča, strižni preskus,
nosilnost sponke v eni strižni ravnini

Povzetek

V članku so predstavljeni rezultati eksperimentalnih preiskav študije obnašanja

lesenih okvirnih stenskih panelov s cementno-ivernimi obložnimi ploščami pri horizontalnih

obremenitvah. Posebnost predstavljene preiskave je uporaba cementno-ivernih

plošč pri proizvodnji okvirnih stenskih panelov, saj njihovo obnašanje še ni dobro raziskano.

Preiskave so bile izvedene v dveh fazah. Ker je za strižno obnašanje panela bistveno pritrjevanje

obložnih plošč na leseni okvir, so se na manjših vzorcih najprej določile nosilnosti zvez

s kovinskimi paličastimi sponkami ter analiziral vpliv debelin plošč in razmika med sponkami.

Nadalje so bile zasnovane in izvedene monotone in ciklične strižne preiskave različnih

izvedb stenskih panelov. Preskušani so bili trije osnovni tipi panelov, med drugim tudi panel z

različnima debelinama obložnih plošč. Rezultati preiskave kažejo ugoden duktilen odziv sten

pri strižnih obremenitvah ter potrjujejo, da nosilnost sten zaradi različnih debelin obložnih

plošč ni dodatno zmanjšana, kot to pri izračunu nosilnosti predvideva SIST EN 1995-1-1.

Ključne besede: leseni okvirni stenski paneli, cementno-iverna plošča, strižni preskus,

nosilnost sponke v eni strižni ravnini

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE BEHAVIOUR OF LIGHT-FRAME TIMBER WALL PANELS WITH CEMENT-PARTICLE-BOARD SHEATHING

 

Povzetek l V članku so predstavljeni rezultati eksperimentalnih preiskav študije obnašanja
lesenih okvirnih stenskih panelov s cementno-ivernimi obložnimi ploščami pri horizontalnih
obremenitvah. Posebnost predstavljene preiskave je uporaba cementno-ivernih
plošč pri proizvodnji okvirnih stenskih panelov, saj njihovo obnašanje še ni dobro raziskano.
Preiskave so bile izvedene v dveh fazah. Ker je za strižno obnašanje panela bistveno pritrjevanje
obložnih plošč na leseni okvir, so se na manjših vzorcih najprej določile nosilnosti zvez
s kovinskimi paličastimi sponkami ter analiziral vpliv debelin plošč in razmika med sponkami.
Nadalje so bile zasnovane in izvedene monotone in ciklične strižne preiskave različnih
izvedb stenskih panelov. Preskušani so bili trije osnovni tipi panelov, med drugim tudi panel z
različnima debelinama obložnih plošč. Rezultati preiskave kažejo ugoden duktilen odziv sten
pri strižnih obremenitvah ter potrjujejo, da nosilnost sten zaradi različnih debelin obložnih
plošč ni dodatno zmanjšana, kot to pri izračunu nosilnosti predvideva SIST EN 1995-1-1.
Ključne besede: leseni okvirni stenski paneli, cementno-iverna plošča, strižni preskus,
nosilnost sponke v eni strižni ravnini

 

Summary

The paper presents the results of an experimental study of the behaviour

of light-frame-timber wall panels with cement-particle-board sheathing under seismic loading.

The seismic behaviour of light-frame-timber panels with cement-particle sheathing has

not yet been studied in detail. The experimental campaign consisted of two parts. Since the

behaviour of the sheathing-to-framing connection is decisive for the shear behaviour of the

panels, small specimens were first tested to analyse the lateral load-bearing capacity of

the connection between cement-particle board and timber by staples (metal dowel-type

fasteners) in dependence of board thickness and the distance between the staples. Furthermore,

monotonic and cyclic racking tests of wall panels were conducted. Three types

of wall panels were tested, one of them asymmetrical with different board thickness. The

results showed ductile behaviour of the panels under lateral loading and proved that there is

no additional reduction of the lateral load-bearing capacity due to asymmetry of the panel at

different thicknesses of sheathing, as it is assumed in the SIST EN 1995-1-1 code provision.

Key words: Light-frame-timber wall panels, Cement-particle board, Racking test, Lateral

load-bearing capacity of staples

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si