Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 41,42 - 1956,1957

Avtorji

Roman Stepančič, ing.

PREGLED PREISKAV BETONSKIH CEVI V ZAVODU ZA RAZISKAVO MATERIALA IN KONSTRUKCIJ LRS, LJUBLJANA, V OBDOBJU 1949-1954

UDK: 691.834.001.4:691.327

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si