Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1998

Avtorji

Silva Razpotnik, viš. knj., vodja knjižnice

PREDSTAVITEV KNJIŽNICE ZAVODA ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

UDK: 026.072:624

Knjižnica Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je specialna ' v ^ knjižnica, ki svojim raziskovalcem, strokovnim sodelavcem,
pa tudi zunanjim uporabnikom nudi knjižnične in informacijske storitve. Zametki knjižnice segajo v I. 1949, ko je bil ustanovljen Gradbeni inštitut, I. 1952 preimenovan v Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, ki se je I. 1994 reorganiziral v javni zavod in razvojno raziskovalno podjetje. Do danes se je knjižnica posodobila in razvila v dobro organizirano, računalniško opremljeno službo, ki opravlja informacijsko in dokumentacijsko dejavnost. S posredovanjem znanstvenih in tehničnih informacij za področje gradbeništva zadovoljuje potrebe uporabnikov. Knjižnica je urejena po prostem pristopu. V svojih fondih hrani in daje na uporabo različno knjižno gradivo: monografije, serijske publikacije, standarde ter raziskovalne in strokovne naloge raziskovalcev ZAG. Leta 1 989 je pričela z izgradnjo lastne računalniško podprte podatkovne zbirke v programu ISIS. Danes aktivno sodeluje v sistemu COBISS, kjer vodi tudi bibliografije raziskovalcev.
Gesla: specialna knjižnica, informacijska dejavnost, knjižno gradivo, INDOK

POVZETEK

Knjižnica Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je specialna knjižnica, ki svojim raziskovalcem, strokovnim sodelavcem, pa tudi zunanjim uporabnikom nudi knjižnične in informacijske storitve. Zametki knjižnice segajo v I. 1949, ko je bil ustanovljen Gradbeni inštitut, I. 1952 preimenovan v Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, ki se je I. 1994 reorganiziral v javni zavod in razvojno raziskovalno podjetje. Do danes se je knjižnica posodobila in razvila v dobro organizirano, računalniško opremljeno službo, ki opravlja informacijsko in dokumentacijsko dejavnost. S posredovanjem znanstvenih in tehničnih informacij za področje gradbeništva zadovoljuje potrebe uporabnikov. Knjižnica je urejena po prostem pristopu. V svojih fondih hrani in daje na uporabo različno knjižno gradivo: monografije, serijske publikacije, standarde ter raziskovalne in strokovne naloge raziskovalcev ZAG. Leta 1989 je pričela z izgradnjo lastne računalniško podprte podatkovne zbirke v programu ISIS. Danes aktivno sodeluje v sistemu COBISS, kjer vodi tudi bibliografije raziskovalcev.

Gesla: specialna knjižnica, informacijska dejavnost, knjižno gradivo, INDOK

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INTRODUCING THE LIBRARY OF SLOVENIA’S NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE

Knjižnica Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je specialna ' v ^ knjižnica, ki svojim raziskovalcem, strokovnim sodelavcem,
pa tudi zunanjim uporabnikom nudi knjižnične in informacijske storitve. Zametki knjižnice segajo v I. 1949, ko je bil ustanovljen Gradbeni inštitut, I. 1952 preimenovan v Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, ki se je I. 1994 reorganiziral v javni zavod in razvojno raziskovalno podjetje. Do danes se je knjižnica posodobila in razvila v dobro organizirano, računalniško opremljeno službo, ki opravlja informacijsko in dokumentacijsko dejavnost. S posredovanjem znanstvenih in tehničnih informacij za področje gradbeništva zadovoljuje potrebe uporabnikov. Knjižnica je urejena po prostem pristopu. V svojih fondih hrani in daje na uporabo različno knjižno gradivo: monografije, serijske publikacije, standarde ter raziskovalne in strokovne naloge raziskovalcev ZAG. Leta 1 989 je pričela z izgradnjo lastne računalniško podprte podatkovne zbirke v programu ISIS. Danes aktivno sodeluje v sistemu COBISS, kjer vodi tudi bibliografije raziskovalcev.
Gesla: specialna knjižnica, informacijska dejavnost, knjižno gradivo, INDOK

SUMMARY

The Library of Slovenia’s National Building and Civil Engineering Institute (ZAG Ljubljana) is one of Slovenia’s specialized technical libraries. It provides the Institute’s researchers and technical experts, as well as external users, with the library and information services they need. The Library goes back to 1949 when the first Building Institute was founded, later renamed, in 1952, the Institute for Testing and Research in Materials and Structures. In 1994 this Institute was reorganized into a public research institute (ZAG) and a public institute for developmental research. Today the Library has been fully modernized, and has developed into a well-organized, computer-based service for the handling of information and technical documentation. Scientific and technical information is obtained for users for the fields of building and civil engineering. The Library has a free access system, and holds in stock many monographs, reviews and standards, as well as the research reports and other publications of the Institute’s researchers. In 1989 the Library began to establish its own computer-based data-bases within the framework of the ISIS programme. The Library also participates in the COBISS system, where researchers’ bibliographers are maintained.

Key words: specialized libraries, information activities, library stock, information and documentation

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si