Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Avtorji

Milan Hajduković, dipl. inž. stroj., vodja laboratorija

POŽARNI LABORATORIJ V GAMELJNAH

UDK: 614.841:699.8

Povzetek
Zanimanje za požarno varnost v zadnjem obdobju je narekovalo izgradnjo novega požarnega laboratorija. Ta članek podaja metode testiranja materialov in konstrukcij glede na obnašanje v požaru ter možnosti testiranja v našem laboratoriju.

Povzetek

Zanimanje za požarno varnost v zadnjem obdobju je narekovalo izgradnjo novega požarnega laboratorija. Ta članek podaja metode testiranja materialov in konstrukcij glede na obnašanje v požaru ter možnosti testiranja v našem laboratoriju.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ZRMK LABORATORY FOR FIRE-SAFETY FIRE TESTING OF MATERIALS AND STRUCTURES

 

Povzetek
Zanimanje za požarno varnost v zadnjem obdobju je narekovalo izgradnjo novega požarnega laboratorija. Ta članek podaja metode testiranja materialov in konstrukcij glede na obnašanje v požaru ter možnosti testiranja v našem laboratoriju.

 

Summary

In view of increasing interest in fire safety in recent years, a new laboratory for fire testing has been built. In this paper methods for the fire testing of building materials and structures are presented, and the capabilities of the new fire testing laboratory are described.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si