Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1995

Avtorji

doc. dr. Franc Saje, dipl. inž. gradb.

POŽARNA VARNOST BETONSKIH KONSTRUKCIJ

UDK: 699.81:624.012.4

POVZETE K ■■ »
Prispevek obravnava požarno varnost betonskih konstrukcij. Na kratko so prikazane mehanske lastnosti betona in jeklene armature pri povišani temperaturi, ki jih potrebujemo za analizo odziva konstrukcije pri visoki temperaturi okoliškega medija v primeru požara. V nadaljevanju prispevka so podane osnovne enačbe računa toplotne prevodnosti za določitev poteka temperature konstrukcije, ki je izpostavljena požarni obremenitvi.
Za analizo mejne nosilnosti konstrukcije pri povišani temperaturi v primeru požara sta podana dva tipa računa. Natančnejša določitev mejne nosilnosti konstrukcije pri požarni obremenitvi s pomočjo nelinearne analize konstrukcije na podlagi toplotnega odziva je zaradi zahtevnosti postopka bolj primerna za raziskovalno-razvojne namene. Za enostavno in hitro določitev mejne nosilnosti konstrukcije pri povišani temperaturi oziroma požarne varnosti konstrukcije pa lahko uporabimo tudi približni računski postopek, ki je podan v evropskem standardu pr ENV 1992-1-2. Na koncu sestavka so prikazani še najpomembnejši tehnični ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti, ki jih predpisuje omenjeni evropski standard.

POVZETEK

Prispevek obravnava požarno varnost betonskih konstrukcij. Na kratko so prikazane mehanske lastnosti betona in jeklene armature pri povišani temperaturi, ki jih potrebujemo za analizo odziva konstrukcije pri visoki temperaturi okoliškega medija v primeru požara. V nadaljevanju prispevka so podane osnovne enačbe računa toplotne prevodnosti za določitev poteka temperature konstrukcije, ki je izpostavljena požarni obremenitvi.

Za analizo mejne nosilnosti konstrukcije pri povišani temperaturi v primeru požara sta podana dva tipa računa. Natančnejša določitev mejne nosilnosti konstrukcije pri požarni obremenitvi s pomočjo nelinearne analize konstrukcije na podlagi toplotnega odziva je zaradi zahtevnosti postopka bolj primerna za raziskovalno-razvojne namene. Za enostavno in hitro določitev mejne nosilnosti konstrukcije pri povišani temperaturi oziroma požarne varnosti konstrukcije pa lahko uporabimo tudi približni računski postopek, ki je podan v evropskem standardu pr ENV 1992-1-2. Na koncu sestavka so prikazani še najpomembnejši tehnični ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti, ki jih predpisuje omenjeni evropski standard.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

FIRE SAFETY OF CONCRETE STRUCTURES

POVZETE K ■■ »
Prispevek obravnava požarno varnost betonskih konstrukcij. Na kratko so prikazane mehanske lastnosti betona in jeklene armature pri povišani temperaturi, ki jih potrebujemo za analizo odziva konstrukcije pri visoki temperaturi okoliškega medija v primeru požara. V nadaljevanju prispevka so podane osnovne enačbe računa toplotne prevodnosti za določitev poteka temperature konstrukcije, ki je izpostavljena požarni obremenitvi.
Za analizo mejne nosilnosti konstrukcije pri povišani temperaturi v primeru požara sta podana dva tipa računa. Natančnejša določitev mejne nosilnosti konstrukcije pri požarni obremenitvi s pomočjo nelinearne analize konstrukcije na podlagi toplotnega odziva je zaradi zahtevnosti postopka bolj primerna za raziskovalno-razvojne namene. Za enostavno in hitro določitev mejne nosilnosti konstrukcije pri povišani temperaturi oziroma požarne varnosti konstrukcije pa lahko uporabimo tudi približni računski postopek, ki je podan v evropskem standardu pr ENV 1992-1-2. Na koncu sestavka so prikazani še najpomembnejši tehnični ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti, ki jih predpisuje omenjeni evropski standard.

SUMMARY

The paper deals with fire safety of concrete structures. It presents briefly the mechanical properties of concrete and steel reinforcement at increased temperature, necessary for the analysis of the response of the structure at high temperature of the surrounding medium in case of fire. In the sequel the paper gives the basic equations of the calculus of heat conductivity for the determination of the temperature distribution of structures exposed to fire.

For the analysis of the limit bearing capacity of the structure at increased temperature in case of fire two types of calculus are given. More exact determination of the limit bearing capacity of the structure at fire loading is due to the highly demanding process by the help of the nonlinear analysis of structures on the basis of heat response more appropriate for the research and development purposes. For simple and quick determination of limit bearing capacity of the structure at increased temperature, or for the determination of fire safety of the structure the approximate computational procedure, given in the European prestandard ENV 1992-1-2, can also be used. At the end the paper presents the most important technical requirements to provide fire safety regulated by the mentioned European prestandard.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si