Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11 - 2003

Avtorji

dr. Gregor Petkovšek, univ. dipl. inž. grad.
dr. Lidija Globevnik, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

POVRŠINSKA EROZIJA NA EKSPERIMENTALNEM POVODJU REKE DRAGONJE - TRENDI V ZADNJIH 40 LETIH

UDK: 556:[551.311.2+551.312.3)

POVZETEK Prispevek obravnava trende sproščanja in odplavijanja
zemljin na eksperimentalnem povodju Dragonje v zadnjih 40 letih. Analizirana sta dva poglavitna vzroka za spremembe, spremenjena raba tal in zmanjšana erozivnost padavin. Za določitev stopenj površinskega sproščanja in odplavijanja je bila uporabljena enačba RUSLE. Ugotovljeno je bilo, da se je v obdobju med leti 1960 in 2000 površinsko sproščanje zmanjšalo na 56 °/o. K temu je sprememba rabe tal prispevala nekoliko več kot zmanjšana erozivnost padavin. Ob upoštevanju sproščanja s klifov, kjer je bilo v istem obdobju zmanjšanje na delih povodja še večje, pa avtorji ocenjujejo, da se je celotno odplavljanje zemljin s povodja Dragonje v obravnavanem obdobju zmanjšalo na 45 %.

POVZETEK

Prispevek obravnava trende sproščanja in odplavljanja zemljin na eksperimentalnem povodju Dragonje v zadnjih 40 letih. Analizirana sta dva poglavitna vzroka za spremembe, spremenjena raba tal in zmanjšana erozivnost padavin. Za določitev stopenj površinskega sproščanja in odplavijanja je bila uporabljena enačba RUSLE. Ugotovljeno je bilo, da se je v obdobju med leti 1960 in 2000 površinsko sproščanje zmanjšalo na 56%. K temu je sprememba rabe tal prispevala nekoliko več kot zmanjšana erozivnost padavin. Ob upoštevanju sproščanja s klifov, kjer je bilo v istem obdobju zmanjšanje na delih povodja še večje, pa avtorji ocenjujejo, da se je celotno odplavljanje zemljin s povodja Dragonje v obravnavanem obdobju zmanjšalo na 45 %.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SURFACE SOIL EROSION IN THE EXPERIMENTAL WATERSHED OF RIVER DRAGONJA - TRENDS IN THE PAST 40

SUMMARY

The paper assesses soil erosion trends in the experimental catchment of the river Dragonja in the last 40 years. Two main affecting factors are analysed: the change in land use and the change in rainfall erosivity. The RUSLE equation was used to calculate average annual soil loss. It can be estimated that in the period 1960-2000 soil erosion rates were reduced to 56% of the initial amount. The contribution of land use change to this decrease is somewhat higher than the contribution of the decrease in rainfall erosivity. If the change in sediment production from cliffs is also taken into account, the reduction in sediment yield in the same period from the Dragonja river catchment can be estimated to 45% of the initial amount.

POVZETEK Prispevek obravnava trende sproščanja in odplavijanja
zemljin na eksperimentalnem povodju Dragonje v zadnjih 40 letih. Analizirana sta dva poglavitna vzroka za spremembe, spremenjena raba tal in zmanjšana erozivnost padavin. Za določitev stopenj površinskega sproščanja in odplavijanja je bila uporabljena enačba RUSLE. Ugotovljeno je bilo, da se je v obdobju med leti 1960 in 2000 površinsko sproščanje zmanjšalo na 56 °/o. K temu je sprememba rabe tal prispevala nekoliko več kot zmanjšana erozivnost padavin. Ob upoštevanju sproščanja s klifov, kjer je bilo v istem obdobju zmanjšanje na delih povodja še večje, pa avtorji ocenjujejo, da se je celotno odplavljanje zemljin s povodja Dragonje v obravnavanem obdobju zmanjšalo na 45 %.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si