Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5-7 - 1998

Avtorji

prof. dr. Miha Tomaževič, direktor

POTRES NA BOVŠKEM: RDEČIM PIKAM OB ROB

UDK: 550.34”Bovec":699.841

 

POVZETEK
12. aprila 1998 je zgornje Posočje prizadel močnejši potres, ki je 311 hiš poškodoval v tolikšni meri, da niso bile več uporabne. Nove zidane hiše, pri katerih so bile upoštevane vse zahteve za potresno odporno gradnjo, In stare kamnite hiše, ki so bile po potresih leta 1976 utrjene po sprejetih navodilih, so potres prestale brez bistvenih poškodb. Analiza poškodb je potrdila pravilnost uporabljenih metod. Pokazalo pa se je, da naknadno vgrajene toge a.b. plošče, neustrezno povezane in sidrane v zidove, v primerih, ko zidovje ni utrjeno z Injektiranjem, prestrlžejo zid oziroma odrinejo zunanji sloj zidu. Zaradi tega lahko včasih nastanejo hujše poškodbe zidovja, kot če leseni stropi ne bi bili zamenjani s ploščami.

 

POVZETEK

12. aprila 1998 je zgornje Posočje prizadel močnejši potres, ki je 311 hiš poškodoval v tolikšni meri, da niso bile več uporabne. Nove zidane hiše, pri katerih so bile upoštevane vse zahteve za potresno odporno gradnjo, in stare kamnite hiše, ki so bile po potresih leta 1976 utrjene po sprejetih navodilih, so potres prestale brez bistvenih poškodb. Analiza poškodb je potrdila pravilnost uporabljenih metod. Pokazalo pa se je, da naknadno vgrajene toge a.b. plošče, neustrezno povezane in sidrane v zidove, v primerih, ko zidovje ni utrjeno z injektiranjem, prestrižejo zid oziroma odrinejo zunanji sloj zidu. Zaradi tega lahko včasih nastanejo hujše poškodbe zidovja, kot če leseni stropi ne bi bili zamenjani s ploščami.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE EARTHQUAKE OF BOVEC: APROPOS OF RED MARKS

POVZETEK
12. aprila 1998 je zgornje Posočje prizadel močnejši potres, ki je 311 hiš poškodoval v tolikšni meri, da niso bile več uporabne. Nove zidane hiše, pri katerih so bile upoštevane vse zahteve za potresno odporno gradnjo, In stare kamnite hiše, ki so bile po potresih leta 1976 utrjene po sprejetih navodilih, so potres prestale brez bistvenih poškodb. Analiza poškodb je potrdila pravilnost uporabljenih metod. Pokazalo pa se je, da naknadno vgrajene toge a.b. plošče, neustrezno povezane in sidrane v zidove, v primerih, ko zidovje ni utrjeno z Injektiranjem, prestrlžejo zid oziroma odrinejo zunanji sloj zidu. Zaradi tega lahko včasih nastanejo hujše poškodbe zidovja, kot če leseni stropi ne bi bili zamenjani s ploščami.

SUMMARY

On April 12, 1998, the upper Soča River Valley has been struck by an earthquake, which severely damaged 311 buildings. The new masonry houses, where the rules of seismic resistant construction have been respected, as well as existing stone masonry houses, which have been strengthened in 1976, according to approved recommendations, resisted the earthquake without any significant damage. The analysis of earthquake damage confirmed the adequacy of the used methods. It has been seen that the new r.c floor slabs, by means of which the existing wooden floors have been replaced, shear or push out the outer layer of stone masonry walls in case of inadequate connection. For this reason, more serious damage to the walls can occur in the case of r.c. slabs than in the case that the existing wooden floors would not have been replaced.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si