Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1994

Avtorji

Mag. Gojmir Černe, dipl. inž. gradb.

POSTOPKI

V preglednem referatu je podan povzetek vseh osmih prispelih referatov na temo postopki, poleg tega pa je poudarek dan na problematiko razvoja in izbora tehnoloških postopkov ter na uvajanje sistemov zagotavljanja kakovosti gradbenih proizvodov in izvedba del po vzoru Evropske unije.

POVZETEK

V preglednem referatu je podan povzetek vseh osmih prispelih referatov na temo postopki, poleg tega pa je poudarek dan na problematiko razvoja in izbora tehnoloških postopkov ter na uvajanje sistemov zagotavljanja kakovosti gradbenih proizvodov in izvedba del po vzoru Evropske unije.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

TECHNOLOGICAL PROCEDURES

V preglednem referatu je podan povzetek vseh osmih prispelih referatov na temo postopki, poleg tega pa je poudarek dan na problematiko razvoja in izbora tehnoloških postopkov ter na uvajanje sistemov zagotavljanja kakovosti gradbenih proizvodov in izvedba del po vzoru Evropske unij

SUMMARY

In this overview, a brief recapitulation is given of eight papers which have been submitted on the subject of procedures. Particular emphasis has been laid on the questions of the development and choice of technological procedures and the introduction of quality assurance systems for construction products and works in accordance with the rules of European Union.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si