Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1986

Avtorji

Tomo Gečev
Jakob Šušteršič

POSTOPEK PROJEKTIRANJA SESTAVE KOMPAKTNIH BETONOV

Povzetek
V članku podajamo postopek projektiranja sestav kompaktnih betonov z diagramom poteka. S tem želimo prikazati postopek projektiranja na bolj zanimiv način in hkrati pripraviti osnovne smernice za uporabo računalnika. Prikazani postopek je sestavni del tehnologije in metodologije projektiranja, ki jo že vrsto let uporabljamo pri svojem delu na ZRMK pri vzpostavljanju sistema zagotavljanja in dokazovanja kakovosti betona.

Povzetek

V članku podajamo postopek projektiranja sestav kompaktnih betonov z diagramom poteka. S tem želimo prikazati postopek projektiranja na bolj zanimiv način in hkrati pripraviti osnovne smernice za uporabo računalnika. Prikazani postopek je sestavni del tehnologije in metodologije projektiranja, ki jo že vrsto let uporabljamo pri svojem delu na ZRMK pri vzpostavljanju sistema zagotavljanja in dokazovanja kakovosti betona.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

POSTOPEK PROJEKTIRANJA SESTAVE KOMPAKTNIH BETONOV

 

Povzetek
V članku podajamo postopek projektiranja sestav kompaktnih betonov z diagramom poteka. S tem želimo prikazati postopek projektiranja na bolj zanimiv način in hkrati pripraviti osnovne smernice za uporabo računalnika. Prikazani postopek je sestavni del tehnologije in metodologije projektiranja, ki jo že vrsto let uporabljamo pri svojem delu na ZRMK pri vzpostavljanju sistema zagotavljanja in dokazovanja kakovosti betona.

 

Summary

In the paper we present the design process of compact concrete compositions by flow diagram. From this standpoint we wish to show the design process in more understandable way. At the same time we wish to prepare fundamental guidelines for computer application. The description process is the component part of the technology and methodology in the sistem of quality assurance and quality control of concrete.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si