Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11 - 1970

Avtorji

Vladimir Čadež, dipl. inž.

Poročilo o delu Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov

UDK: 624:061.2

Članek vsebuje poročilo predsednika Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov o delu ZGIT v zadnjem mandatnem obdobju približno treh in pol let. Poročilo je bilo pripravljeno za letno skupščino ZGIT dne 5. novembra v Novi Gorici. Podrobno je prikazana dejavnost Zveze po posameznih področjih in sicer: organiziranje strokovnih seminarjev, simpozijev in predavanj, posvetovanj in kongresa jugoslovanskih gradbenih konstruktorjev, dajanje strokovnih mnenj in priprava tehničnih predpisov, organiziranje strokovnih ekskurzij. Predsednik ZGIT je podrobneje razčlenil uspešno izdajanje strokovnega glasila Gradbeni vestnik. Ob zaključku je podal nekaj misli o izhodiščih za bodoče delo.

Članek vsebuje poročilo predsednika Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov o delu ZGIT v zadnjem mandatnem obdobju približno treh in pol let. Poročilo je bilo pripravljeno za letno skupščino ZGIT dne 5. novembra v Novi Gorici. Podrobno je prikazana dejavnost Zveze po posameznih področjih in sicer: organiziranje strokovnih seminarjev, simpozijev in predavanj, posvetovanj in kongresa jugoslovanskih gradbenih konstruktorjev, dajanje strokovnih mnenj in priprava tehničnih predpisov, organiziranje strokovnih ekskurzij. Predsednik ZGIT je podrobneje razčlenil uspešno izdajanje strokovnega glasila Gradbeni vestnik. Ob zaključku je podal nekaj misli o izhodiščih za bodoče delo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

REPORT ON THE ASSEMBLY OF THE ACE OF SLOVENIA

 

Članek vsebuje poročilo predsednika Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov o delu ZGIT v zadnjem mandatnem obdobju približno treh in pol let. Poročilo je bilo pripravljeno za letno skupščino ZGIT dne 5. novembra v Novi Gorici. Podrobno je prikazana dejavnost Zveze po posameznih področjih in sicer: organiziranje strokovnih seminarjev, simpozijev in predavanj, posvetovanj in kongresa jugoslovanskih gradbenih konstruktorjev, dajanje strokovnih mnenj in priprava tehničnih predpisov, organiziranje strokovnih ekskurzij. Predsednik ZGIT je podrobneje razčlenil uspešno izdajanje strokovnega glasila Gradbeni vestnik. Ob zaključku je podal nekaj misli o izhodiščih za bodoče delo.

The paper retains the report of the President of the ACE about the functioning of the ACE of Slovenia in last power period of about three and half years. The report was prepared for the annual assembly of the ACE of Slovenia on 5th November in Nova Gorica. It describes the activity of the ACE of Slovenia on the special fields of work, namely: the organization of technical seminaries, symposiums and lectures, of technical consultations and of the congress of Yugoslav buildings constructors in Portorož, giving of technical meanings and recommendations, the preparation of technical regulations, the arrangement of study excursions. The president of the ACE of Slovenial analysed the successful editing of the building organ Gradbeni vestnik. At the end he explained some ideas about the starting-points for the future activity of the ACE of Slovenia.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si